เทศบาล กพ.&ว.เทคนิค(MOU)ส่งเสริมอาชีพประชาชน

เทศบาล กพ.&ว.เทคนิค(MOU)ส่งเสริมอาชีพประชาชน

Read more

(Fix It Center Thailand 4.0) วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

(Fix It Center Thailand 4.0) วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

Read more