เต้าปลั๊กชำรุดไฟรั่วที่ประตูเหล็ก คร่าชีวิตเด็กนักหญิง ป.3 ส่วนญาติกันอยู่ ป.5 บาดเจ็บ

เต้าปลั๊กชำรุดไฟรั่วที่ประตูเหล็ก คร่าชีวิตเด็กนักหญิง ป.3 ส่วนญาติกันอยู่ ป.5 บาดเจ็บ

Read more

ผจก. PEA กำแพงเพชร รับรางวัล PEA AWARDS 2019

ผจก. PEA กำแพงเพชร รับรางวัล PEA AWARDS 2019

Read more

การไฟฟ้าให้ความรู้ ชาวทุ่งโพธิ์ทะเล ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA”ประจำปี 2561

การไฟฟ้าให้ความรู้ ชาวทุ่งโพธิ์ทะเล ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA”ประจำปี 2561

Read more

ไฟฟ้าขอบคุณสื่อชมรมฯทุกแขนง ประชาสัมพันธ์กิจการไฟฟ้าเข้าถึงประชาชน

ไฟฟ้าขอบคุณสื่อชมรมฯ ทุกแขนง ประชาสัมพันธ์กิจการไฟฟ้าเข้าถึงประชาชน

Read more

การไฟฟ้าร่วมกับ ทีโอที จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟ ให้เป็นระเบียบสวยงาม และปลอดภัย

การไฟฟ้าร่วมกับ ทีโอที จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟ ให้เป็นระเบียบสวยงาม และปลอดภัย

Read more

หน่วยงานรัฐและเอกชน 12 แห่งประชุมจัดระเบียบสายสื่อสารโทรมนาคมบนเสาไฟฟ้า

หน่วยงานรัฐและเอกชน 12 แห่งประชุมจัดระเบียบสายสื่อสารโทรมนาคมบนเสาไฟฟ้า

Read more