ร.ร.อบจ.ประชุม กก.สถานศึกษา ขอความเห็นชอบประมาณ,วิชาการ,แผนปฏิบัติการสถานศึกษา 

โรงเรียน อบจ.ขับเคลื

Read more

กำแพงฯไม่มีคนป่วยติดเชื้อ อบจ.เข้มข้นฆ่าเชื้อ สถานีขนส่ง บขส.

กำแพงฯไม่มีคนป่วยติดเชื้อ อบจ.เข้มข้นฆ่าเชื้อ สถานีขนส่ง บขส.

Read more

อบจ.เชิญ 86 อปท.ร่วมจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ คมนาคม

อบจ.เชิญ 86 อปท.ร่วมจัดทำแผนพัฒนา แหล่งน้ำ คมนาคม

Read more

อบจ.กำแพงทำบุญขึ้นปีใหม่เป็นสิริมงคล 2562

อบจ.กำแพงทำบุญขึ้นปีใหม่เป็นสิริมงคล 2562

Read more

สภา อบจ.ถกงบ มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบ 62

สภา อบจ.ถกงบ มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบ 62

Read more