พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

Read more

ผ่านร่าง ตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายพัฒนาเทศบาล

ผ่านร่าง ตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายพัฒนาเทศบาล

Read more

ชาวพุทธ กำแพงเพชร กว่า2 พันคน ร่วมแห่เทียนพรรษา

ชาวพุทธ กำแพงเพชร กว่า2 พันคน ร่วมแห่เทียนพรรษา

Read more

เทศบาลเมือง กพ.ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 90 ต้น

เทศบาลเมือง กพ.ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 90 ต้น

Read more

พัฒนา อสม.ด้านสุขภาพดูงานบ้านทุ่งกราด-เทศบาลนครแหลมฉบัง

พัฒนา อสม.ด้านสุขภาพดูงานบ้านทุ่งกราด-เทศบาลนครแหลมฉบัง

Read more

สภาเทศบาลเมือง กพ.เข้ม ผ่านงบพัฒนา และแก้ปัญหาบ่อทิ้งขยะ

สภาเทศบาลเมือง กพ.เข้ม ผ่านงบพัฒนา และแก้ปัญหาบ่อทิ้งขยะ

Read more

เทศบาลเมืองกำแพงฯ จัดวันเด็กคึกคัก มีความสุขกันสุดๆ

เทศบาลเมืองกำแพงฯ จัดวันเด็กคึกคัก มีความสุขกันสุดๆ

Read more

รักษาวัฒนธรรมเทศบาล กพ.กิจกรรมสานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่

รักษาวัฒนธรรมเทศบาล กพ.กิจกรรมสานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่

Read more

ชวนและเยาวชน เข้าร่วมสมัครแข่งขันว่ายน้ำเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5

ชวนและเยาวชน เข้าร่วมสมัครแข่งขันว่ายน้ำเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5

Read more

ร.ร.ท.2 รับ2โล่รางวัลโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ-สถานศึกษาพอเพียง ปี 2559

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิก

Read more