เพิ่มความรู้ครู เทคนิคการสอนในการพัฒนาสมองของเด็กระดับอนุบาล

เพิ่มความรู้ครู เทคนิคการสอนในการพัฒนาสมองของเด็กระดับอนุบาล

Read more

สภา ทม.ประชุมข้อราชการ พัฒนาท้องถิ่นสามัญสมัยที่ 4  

สภา ทม.ประชุมข้อราชการ พัฒนาท้องถิ่นสามัญสมัยที่ 4  

Read more

วันเยาวชน ฟังเทศน์มหาชาติกัณฑ์วนประเวสน์

วันเยาวชน ฟังเทศน์มหาชาติกัณฑ์วนประเวสน์

Read more

นักเรียนเยาวชน ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

นักเรียนเยาวชน ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

Read more

สภาเทศบาลฯผ่านมติ 56 โครงการถนนท่อระบายน้ำ ใช้งบสะสมมติคณะรัฐมนตรี    

สภาเทศบาลฯผ่านมติ 56 โครงการถนนท่อระบายน้ำ ใช้งบสะสมมติคณะรัฐมนตรี    

Read more

โรงเรียนชากังราววิทยาวันเด็กระดับมัธยม คึกคัดสุดๆ

โรงเรียนชากังราววิทยาวันเด็กระดับมัธยม คึกคัดสุดๆ

Read more

เทศบาล กพ.กิจกรรม พาเยาวชน ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

เทศบาล กพ.กิจกรรม พาเยาวชน ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

Read more

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรบันทึกเทปถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรบันทึกเทปถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทม.กพ.

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทม.กพ.

Read more

สโมสรโรตารี่ชิโมเดเตะชิซุยญี่ปุ่นมอบรถดับเพลิงเล็ก 1 คัน

สโมสรโรตารี่ชิโมเดเตะชิซุยญี่ปุ่นมอบรถดับเพลิงเล็ก 1 คัน

Read more