ชาวชุมชนเทศบาลสู้ปัญหา ร่วมแก้ยาเสพติดชุมชน

ชาวชุมชนเทศบาลสู้ปัญหา ร่วมแก้ยาเสพติดชุมชน

Read more

มาตรการเข้มป้องกันการทุจริตอาหารกลางวัน (นม )เด็กนักเรียน

มาตรการเข้มป้องกันการทุจริตอาหารกลางวัน (นม )เด็กนักเรียน

Read more

ศิลปินตัวน้อย วาดภาพระบายสี ประกวดเขียนเรียงความ “วันแม่”

ศิลปินตัวน้อย วาดภาพระบายสี ประกวดเขียนเรียงความ “วันแม่”

Read more

อบรม อสม.ดูแลป้องกัน มะเร็ง คัดกรองผู้สูงอายุติดเตียง

อบรม อสม.ดูแลป้องกัน มะเร็ง คัดกรองผู้สูงอายุติดเตียง

Read more

ครูสังกัด ร.ร.เทศบาลประชุมวิชาการสัญจรดูงานโครงการพระราชดำริ พอเพียง

ครูสังกัด ร.ร.เทศบาลประชุมวิชาการสัญจรดูงานโครงการพระราชดำริ พอเพียง

Read more

ขับเคลื่อนการศึกษา นายกชัยวัฒน์ ประชุมผู้ปกครอง ร.ร.ท.1

ขับเคลื่อนการศึกษา นายกชัยวัฒน์ ประชุมผู้ปกครอง ร.ร.ท.1

Read more

อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา

อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา

Read more

ชุมชนร่วมงาน บุญแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์วัดกะโลทัย

ชุมชนร่วมงาน บุญแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์วัดกะโลทัย

Read more

ท้องถิ่นสรรเสริญครู จัดงานวันครูอุ่นไอรัก เชิดชูเกียรติครู

ท้องถิ่นสรรเสริญครู จัดงานวันครูอุ่นไอรัก เชิดชูเกียรติครู

Read more

วัดดอนไพรวัลย์ขอเชิญ ผู้ใจบุญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

วัดดอนไพรวัลย์ขอเชิญ ผู้ใจบุญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

Read more