เทศบาลเมืองกำแพงฯ จัดวันเด็กคึกคัก มีความสุขกันสุดๆ

เทศบาลเมืองกำแพงฯ จัดวันเด็กคึกคัก มีความสุขกันสุดๆ

Read more

ส่งปีเก่า รับปีใหม่ ไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง แก้บนขอพรกันแน่น

ส่งปีเก่า รับปีใหม่ ไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง แก้บนขอพรกันแน่น

Read more