อดีตผู้ว่ากำแพงฯเยี่ยมโรงงานผลิตเฉาก๊วยชากังราว สินค้า OTOP ชื่อดังขายดี

อดีตผู้ว่ากำแพงฯเยี่ยมโรงงานผลิตเฉาก๊วยชากังราว สินค้า OTOP ชื่อดังขายดี

Read more

ร่วมยินดี รอง ผอ.เขต 2 แวะ ดูงานเฉาก๊วยชากังราว ชื่อดังกำแพงเพชร

ร่วมยินดี รอง ผอ.เขต 2 แวะดูงานเฉาก๊วยชากังราว ชื่อดังกำแพงเพชร

Read more