เพิ่มพูน ประสิทธิภาพ ป้องกันไฟ ดับเพลิง

งานดับเพลิง เทศบาลเม

Read more

แจ้งเร็ว ดับทัน เพลิงเผาห้องเช่าพักสินค้า ทางหมู่บ้านสมานมิตรวิลล่า

แจ้งเร็ว ดับทัน เพลิงเผาห้องเช่าพักสินค้า ทางหมู่บ้านสมานมิตรวิลล่า

Read more

“นายกชัยวัฒน์” ลดการสูญเสีย อบรมดับเพลิงช่วยผู้ประสบภัยที่สูง

“นายกชัยวัฒน์” ลดการสูญเสีย อบรมดับเพลิงช่วยผู้ประสบภัยที่สูง

Read more

ไม่หยุดนิ่ง…ฝึกดับเพลิงระหว่างหน่วยงานเทศบาล(อัคคีภัยขั้นรุนแรง)

ไม่หยุดนิ่ง…ฝึกดับเพลิงระหว่างหน่วยงานเทศบาล(อัคคีภัยขั้นรุนแรง)

Read more

ดับไฟป่า พบเพลิงไหม้ แจ้งดับเพลิงเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ดับไฟป่า พบเพลิงไหม้ แจ้งดับเพลิงเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

ตั้งศูนย์ดับเพลิง (ชั่วคราว) งานนบพระ-เล่นเพลง

ตั้งศูนย์ดับเพลิง (ชั่วคราว) งานนบพระ-เล่นเพลง

Read more

เทศบาลเมือง กพ. ดับไฟไหม้หญ้าริมทางรถค่าฝุ่นละออง PM 2.5 

เทศบาลเมือง กพ. ดับไฟไหม้หญ้าริมทางรถค่าฝุ่นละออง PM 2.5 

Read more

ระทึกหอพักกลางเมืองกำแพงเพชร ไฟช็อต..ตู้เย็นระเบิดไฟลุกท่วมห้อง

ระทึกหอพักกลางเมืองกำแพงเพชร ไฟช็อต..ตู้เย็นระเบิดไฟลุกท่วมห้อง

Read more

“นายกชัยวัฒน์​”แนะ ระวังไฟป่า ป้องกันเพลิงไหม้

“นายกชัยวัฒน์​”แนะ ระวังไฟป่า ป้องกันเพลิงไหม้

Read more

หนาวนี้ ดับเพลิงป้องกันเตรียมพร้อม ตรวจท่อธารน้ำดับเพลิง รับมือเหตุอัคคีภัย

หนาวนี้ ดับเพลิงป้องกันเตรียมพร้อม ตรวจท่อธารน้ำดับเพลิง รับมือเหตุอัคคีภัย

Read more