ประกวด TO BE NUMBER ONE ONE ระดับภาคเหนือ

ประกวด TO BE NUMBER ONE ONE ระดับภาคเหนือ

Read more

ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

Read more

อบรมวิทยากรแกนนำสถานศึกษา

อบรมวิทยากรแกนนำสถานศึกษา

Read more

ผู้ว่าสั่งเข้ม อาหารนักเรียน ครบ 5 หมู่ตามโภชนาการ

ผู้ว่าสั่งเข้ม อาหารนักเรียน ครบ 5 หมู่ตามโภชนาการ

Read more

แถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67

แถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67

Read more