ทำบุญวันมาฆบูชา บวงสรวงดวงพระวิญญาณบูรพมหากษัตริยาธิราช

ทำบุญวันมาฆบูชา บวงสรวงดวงพระวิญญาณบูรพมหากษัตริยาธิราช

Read more

อบจ.กำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนา และงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร

อบจ.กำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนา และงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร

Read more

หน่วยงานท้องถิ่น ในจังหวัดกำแพงเพชร หารือเตรียมความพร้อม จัดงาน “วันท้องถิ่นไทย ปี 2560” อบจ.กำแพงเพชร เป็นแม่งานใหญ่

หน่วยงานท้องถิ่น ในจังหวัดกำแพงเพชร หารือเตรียมความพร้อม จัดงาน “วันท้องถิ่นไทย ปี 2560” อบจ.กำแพงเพชร เป็นแม่งานใหญ่

Read more