พิธีถวายเครื่อง ราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธีถวายเครื่อง ราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Read more

ข่าว…รอบเขต เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ข่าว…รอบเขต เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

เทศบาลเมือง กพ.พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดบาง

เทศบาลเมือง กพ.พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดบาง

Read more

จนท.ดับเพลิงฝึกทบทวนแผนการปฎิบัติการดับเพลิง

จนท.ดับเพลิงฝึกทบทวนแผนการปฎิบัติการดับเพลิง

Read more

สืบสานประเพณี ขอพร รดน้ำดำหัว เจ้าเมืองกำแพงเพชร แน่นจวน

ประเพณีรดน้ำดำหัวเป็

Read more

“นายกชัยวัฒน์”เตรียมจัดงานประเพณี ลอยกระทงธารประทีป

“นายกชัยวัฒน์”เตรียมจัดงานประเพณี ลอยกระทงธารประทีป

Read more

จบ..แล้ว รุ่น 1 นักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว

จบ..แล้ว รุ่น 1 นักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว

Read more

หน่วยงานรัฐ เอกชน ร่วม”สนทนายามเช้า”ข้อราชการ คึกคัก

หน่วยงานรัฐ เอกชน ร่วม”สนทนายามเช้า”แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อราชการ

Read more

ประชุม นายก-ปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชุม นายก-ปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Read more

ปปช.กำแพงฯ ให้ความรู้ยื่นทรัพย์สินหนี้สินผู้บริหาร อปท.

ปปช.กำแพงฯ ให้ความรู้ยื่นทรัพย์สินหนี้สินผู้บริหาร อปท.

Read more