บ้านเมืองสะอาด น่าอยู่…สิ่งแวดล้อมที่ดี มีระเบียบ ไม่กีดขวางทางสารธารณะ  

บ้านเมืองสะอาด น่าอยู่…สิ่งแวดล้อมที่ดี มีระเบียบ ไม่กีดขวางทางสารธารณะ  

Read more

ยังคงต่อเนื่อง จัดระเบียบเมืองกำแพงเพชร

ยังคงต่อเนื่อง จัดระเบียบเมืองกำแพงเพชร

Read more

ยังมีทุกวัน ให้จัดระเบียบ ป้ายรกรุงรัง กีดขวางถนน ทางเท้า

ยังมีทุกวัน ให้จัดระเบียบ ป้ายรกรุงรัง กีดขวางถนน ทางเท้า

Read more

จัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ เก็บป้ายโฆษณา จอดรถบนฟุตบาท

จัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ เก็บป้ายโฆษณา จอดรถบนฟุตบาท

Read more

จนท.จัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ เก็บป้ายโฆษณา ปรับค้าขายนอกจุดผ่อนผัน

จนท.จัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ เก็บป้ายโฆษณา ปรับค้าขายนอกจุดผ่อนผัน

Read more

แผนจัดระเบียบรุกล้ำที่สาธารณะ ถนน 11 สาย

แผนจัดระเบียบรุกล้ำที่สาธารณะ ถนน 11 สาย

Read more

จนท.หลายหน่วย ร่วมจัดระเบียบทางเท้า บ้านเมืองสะอาดสวยงาม

จนท.หลายหน่วย ร่วมจัดระเบียบทางเท้า บ้านเมืองสะอาดสวยงาม

Read more