“นายกชัยวัฒน์”ขอบคุณประชาชนแจ้งเหตุ ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขรถขยะรั่ว 

“นายกชัยวัฒน์”ขอบคุณประชาชนแจ้งเหตุ ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขรถขยะรั่ว 

Read more

ป้องกันไข้เลือดออกระบาด ช่วยกำจัดยุงลาย

ป้องกันไข้เลือดออกระบาด ช่วยกำจัดยุงลาย

Read more

สรุปงานและ มอบหมายนโยบาย พัฒนาท้องถิ่น

สรุปงานและ มอบหมายนโยบาย พัฒนาท้องถิ่น

Read more

ทม.ขอบคุณแจ้งข่าว แก้ไขความเดือดร้อน ถนนเทศบาล 1 ซอย 5

ทม.ขอบคุณแจ้งข่าว แก้ไขความเดือดร้อน ถนนเทศบาล 1 ซอย 5

Read more

วางท่อระบายน้ำ ถนนบ่อแขก หน้าหมู่บ้านเพชรธานี ระบายน้ำท่วมขัง

วางท่อระบายน้ำ ถนนบ่อแขก หน้าหมู่บ้านเพชรธานี ระบายน้ำท่วมขัง

Read more

เทศบาลฯ-โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว ร่วมยินดีโล่ นายส่าย แซ่ห่าน อายุ100 ปี

เทศบาลฯ-โรงเรียนผุ้สูงอายุนครชากังราว ร่วมยินดีโล่ นายส่าย แซ่ห่าน อายุ 100 ปี

Read more

เทศบาลเมืองกำแพงฯสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา เรียบง่ายถวายพระสงฆ์วัดบาง

เทศบาลเมืองกำแพงฯสืบประเพณีแห่เทียนพรรษา เรียบง่ายถวายพระสงฆ์วัดบาง

Read more

เปิดเรียน New Normal วันแรก ร.ร.สังกัดเทศบาลฯเข้มข้นป้องกันโควิด-19

เปิดเรียน New Normal วันแรก ร.ร.สังกัดเทศบาลฯเข้มข้นป้องกันโควิด-19

Read more

“นายกชัยวัฒน์”ตรวจโรงเรียนในสังกัดรับเปิดเทอมแบบ New Normal

“นายกชัยวัฒน์”ตรวจโรงเรียนในสังกัดรับเปิดเทอมแบบ New Normal

Read more

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร หล่อเทียนพรรษา วัดบาง

สืบสานอนุรักษ์ประเพณ

Read more