ประชาชน อ.ลานกระบือ รวมพลังปกป้องสถาบัน

ประชาชน อ.ลานกระบือ รวมพลังปกป้องสถาบัน

Read more

ชาว อ.ขาณุกว่า 1,000 คน ชัดเจนแสดงพลังประกาศ เจตนารมณ์ปกป้องสถาบัน

ชาว อ.ขาณุกว่า 1,000 คน ชัดเจนแสดงพลังประกาศ เจตนารมณ์ปกป้องสถาบัน

Read more

มวลชน”พรึบ”สวมเสื้อเหลือง ออกมาประกาศปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

มวลชน”พรึบ”สวมเสื้อเหลือง ออกมาประกาศปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

Read more