ประกวด นพมาศ -หนูน้อย – เสมอภาค “สายประทีปธาราธิดาลุ่มน้ำปิง”

ประกวด นพมาศ -หนูน้อย – เสมอภาค “สายประทีปธาราธิดาลุ่มน้ำปิง”

Read more

วันหยุด ชิว ๆ ไปเดินเที่ยว งาน Refresh กำแพงเพชร กันดีกว่า

วันหยุด ชิว ๆ ไปเดินเที่ยว งาน Refresh กำแพงเพชร กันดีกว่า

Read more

ผู้ว่าฯ แถลงข่าวประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงปี 63

ผู้ว่าฯ แถลงข่าวประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงปี 63

Read more