อสม.27 ชุมชน 206 คน เข้าอบรมรับความรู้ ก่อนปฏิบัติงาน

อสม.27 ชุมชน 206 คน เข้าอบรมรับความรู้ ก่อนปฏิบัติงาน

Read more

“กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต ทันโลก  บริการดี  มีคุณธรรม”

“ กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต ทันโลก  บริการดี  มีคุณธรรม”

Read more

ผู้ว่าฯบรรยายพิเศษ ครองตนครองงาน สนง.ไฟฟ้า นายกกาชาด พาชมจวนฯ พอเพียง ทิ้งขยะอินทรีย์

ผู้ว่าฯบรรยายพิเศษ ครองตนครองงาน สนง.ไฟฟ้า นายกกาชาด พาชมจวนฯ พอเพียง ทิ้งขยะอินทรีย์

Read more

ไฟฟ้าเร่งซ่อมแซม ต้นไม้ล้มใส่ เสาไฟหักโค่น จากเหตุพายุถล่ม

ไฟฟ้าเร่งซ่อมแซม ต้นไม้ล้มใส่ เสาไฟหักโค่น จากเหตุพายุถล่ม

Read more

ไฟฟ้าส่งมอบไฟสว่างวัดพระบรมธาตุ

ไฟฟ้ามอบแสงสว่างวัดพระบรมธาตุ

Read more