“ชัยวัฒน์”นายกเมือง MOU ร่วมยกระดับการศึกษา

“ชัยวัฒน์”นายกเมือง MOU ร่วมยกระดับการศึกษา

Read more

ขับเคลื่อนการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ขับเคลื่อนการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

“นายกชัยวัฒน์”ดันการศึกษา การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

“นายกชัยวัฒน์”ดันการศึกษา การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

Read more

ทม.พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู

ทม.พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู

Read more

พาเด็กศึกษาดูของจริง วัดถ้ำกระบอก

พาเด็กศึกษาดูของจริง วัดถ้ำกระบอก

Read more

อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา

อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา

Read more

พัฒนาคน พัฒนาครู

พัฒนาคน พัฒนาครู

Read more

นายก มอบนโยบาย แนวทางพัฒนาการศึกษาครู 5 โรงเรียนสังกัดเทศบาล

นายก มอบนโยบาย แนวทางพัฒนาการศึกษาครู 5 โรงเรียนสังกัดเทศบาล

Read more

ผู้บริหารเทศบาลเมือง กพ.มอบนโยบายแนวทางพัฒนาการศึกษา ครู 5 โรงเรียน

ผู้บริหารเทศบาลเมือง กพ.มอบนโยบายแนวทางพัฒนาการศึกษา ครู 5 โรงเรียน

Read more