สแกน QR-CODE กลุ่มไลน์รับแจ้งเรื่องประปา

สแกน QR-CODE กลุ่มไลน์รับแจ้งเรื่องประปา

Read more

ท่อน้ำระเบิด❌ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาฉุกเฉิน❌17.00-24.00 น.

ท่อน้ำระเบิด❌ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาฉุกเฉิน❌17.00-24.00 น.

Read more

วันแรกต้นเดือน สำรองน้ำด่วน…!! ประปาปรับปรุง ล้างถังน้ำใส

วันแรกต้นเดือน สำรองน้ำด่วน…!! ประปาปรับปรุง ล้างถังน้ำใส

Read more

ซ่อมท่อชนิด PVC ขนาด 250 มม.บริเวณคลองห้วยทราย

ซ่อมท่อชนิด PVC ขนาด 250 มม.บริเวณคลองห้วยทราย

Read more

จ่ายน้ำแล้ว หลังซ่อมแซม ท่อ PVC ขนาด 400 มม.

จ่ายน้ำแล้ว หลังซ่อมแซม ท่อ PVC ขนาด 400 มม.

Read more

??แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อซ่อมท่อประปาแตกฉุกเฉิน??

??แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อซ่อมท่อประปาแตกฉุกเฉิน??

Read more