“นายกชัยวัฒน์” ห่วงใยตลาดต้องสะอาด ไขมันต้องไม่อุดตันท่อระบายน้ำ 

“นายกชัยวัฒน์” ห่วงใยตลาดต้องสะอาด ไขมันต้องไม่อุดตันท่อระบายน้ำ 

Read more

ตรวจร้านอาหาร เข้มงวดมาตรการสุขภาพ ผู้รับส่งอาหาร

ตรวจร้านอาหาร เข้มงวดมาตรการสุขภาพ ผู้รับส่งอาหาร

Read more

คุ้ย แคะ  งัดแงะ แซะ เก็บกวาด

คุ้ย แคะ  งัดแงะ แซะ เก็บกวาด

Read more

รพ.ชุมชมเทศบาลเมือง กพ.ตรวจสุขภาพนักเรียน

รพ.ชุมชมเทศบาลเมือง กพ.ตรวจสุขภาพนักเรียน

Read more

วัดคูยางปิดชั้นอนุบาล 1-2 หลังพบ นร.เป็นโรคมือเท้าปาก 4 ราย

วัดคูยางปิดชั้นอนุบาล 1-2 หลังพบ นร.เป็นโรคมือเท้าปาก 4 ราย

Read more