ฤดูฝนมีน้ำฝนขัง “ยุงลาย”เพาะพันธุ์ ระบาดโรค“ไข้เลือดออก” 

ฤดูฝนมีน้ำฝนขัง “ยุงลาย”เพาะพันธุ์ ระบาดโรค“ไข้เลือดออก” 

Read more

ยุงลายยังไม่หมด..!!ป้องกันโรคไข้เลือดออก..!! ต้องช่วยกันตัดวงจร 

ยุงลายยังไม่หมด..!!ป้องกันโรคไข้เลือดออก..!! ต้องช่วยกันตัดวงจร 

Read more

ทม.ป้องกันไข้เลือดออก ยุงลาย

ทม.ป้องกันไข้เลือดออก ยุงลาย

Read more

กองสาธารณสุขเทศบาล กพ.ฉีดพ่นเคมี ควบคุมยุงลาย

กองสาธารณสุขเทศบาล กพ.ฉีดพ่นเคมี ควบคุมยุงลาย

Read more