ไป “หล่อเทียน” กันที่วัดบาง วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563

เตรียมไป หล่อเทียน กันที่วัดบาง วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563

Read more

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเข้มข้น..!! รับเปิดภาคเรียน ยุคโควิด 19 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเข้มข้น..!! รับเปิดภาคเรียน ยุคโควิด 19 

Read more

นักเรียน ท.2 รับเงินค่าสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน

นักเรียน ท.2 รับเงินค่าสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน

Read more

ท.1 เตรียมพร้อม รถรับส่งนักเรียน ต้องปลอดภัย จากโควิด-19

ท.1 เตรียมพร้อม รถรับส่งนักเรียน ต้องปลอดภัย จากโควิด-19

Read more

Covid- ยุงลาย ภัยใกล้ตัว เทศบาลขอแสดงความห่วงใย เราทุกคนต้องช่วยกัน 

Covid- ยุงลาย ภัยใกล้ตัว เทศบาลขอแสดงความห่วงใย เราทุกคนต้องช่วยกัน 

Read more

ร.ร.ท.1เตรียมเปิดภาคเรียน ใหม่แบบ New Normal เน้นนักเรียนปลอดภัย

ร.ร.ท.1เตรียมเปิดภาคเรียน ใหม่แบบ New Normal เน้นนักเรียนปลอดภัย

Read more

กองการศึกษา ทม.บ้านพักเด็ก ผลักดัน น้องด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษา

กองการศึกษาทม.บ้านพักเด็ก ผลักดัน น้องด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษา

Read more

รถขยะสะอาด ยืดอายุการใช้งาน รักษาสิ่งแวดล้อม

รถขยะสะอาด ยืดอายุการใช้งาน รักษาสิ่งแวดล้อม

Read more

ไม่หยุดนิ่ง…ฝึกดับเพลิงระหว่างหน่วยงานเทศบาล(อัคคีภัยขั้นรุนแรง)

ไม่หยุดนิ่ง…ฝึกดับเพลิงระหว่างหน่วยงานเทศบาล(อัคคีภัยขั้นรุนแรง)

Read more

อบรมการใช้ ติดตั้งถังดับเพลิง ป้องกันอัคคีภัยชุมชนเทศบาลเมืองฯ

อบรมการใช้ ติดตั้งถังดับเพลิง ป้องกันอัคคีภัยชุมชนเทศบาลเมืองฯ

Read more