สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.กำแพงเพชร

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.กำแพงเพชร

Read more

“ป๊อบ ปองกูล” สร้างสรรค์ความสุขส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองกล้วยไข่

ปอป ปองกูร สร้างสรรค์ความสุขส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองกล้วยไข่

Read more

ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก อสม.คัดกรอง Covid-19 งานท่องเที่ยวริมปิง

ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก อสม.คัดกรอง Covid-19 งานท่องเที่ยวริมปิง

Read more

“นายกชัยวัฒน์” ห่วงใยตลาดต้องสะอาด ไขมันต้องไม่อุดตันท่อระบายน้ำ 

“นายกชัยวัฒน์” ห่วงใยตลาดต้องสะอาด ไขมันต้องไม่อุดตันท่อระบายน้ำ 

Read more

“ชัยวัฒน์”นายกเมือง MOU ร่วมยกระดับการศึกษา

“ชัยวัฒน์”นายกเมือง MOU ร่วมยกระดับการศึกษา

Read more

วันหยุด ชิว ๆ ไปเดินเที่ยว งาน Refresh กำแพงเพชร กันดีกว่า

วันหยุด ชิว ๆ ไปเดินเที่ยว งาน Refresh กำแพงเพชร กันดีกว่า

Read more

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชรดีเด่นระดับอำเภอ

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชรดีเด่นระดับอำเภอ

Read more

รายงานสุนัข-แมว 3,240 ตัว จัดสรรงบสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

รายงานสุนัข-แมว 3,240 ตัว จัดสรรงบสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

Read more

เทศบาลหน่วยงานท้องถิ่น ตกแต่งสถานที่ถวายพระเกียรติรับเสด็จ

เทศบาลหน่วยงานท้องถิ่น ตกแต่งสถานที่ถวายพระเกียรติรับเสด็จ

Read more

ติดตั้งประดับป้าย ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ

ติดตั้งประดับป้าย ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ

Read more