ผู้ว่าฯเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอไทรงาม

ผู้ว่าฯเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอไทรงาม

Read more

“นายกชัยวัฒน์”พบผู้ปกครอง นักเรียน แลกเปลี่ยน พัฒนาการศึกษา

“นายกชัยวัฒน์”พบผู้ปกครอง นักเรียน แลกเปลี่ยน พัฒนาการศึกษา

Read more

ชื่นมื่น..มอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลลานกระบือ

ชื่นมื่น..มอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลลานกระบือ

Read more

อบรมปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน

อบรม ปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน

Read more

“นายกชัยวัฒน์” ลดการสูญเสีย อบรมดับเพลิงช่วยผู้ประสบภัยที่สูง

“นายกชัยวัฒน์” ลดการสูญเสีย อบรมดับเพลิงช่วยผู้ประสบภัยที่สูง

Read more

บุญใหญ่ บ.สิงห์โตทองไรซ์ “เสี่ยหรั่ง ซ้อแรม” มอบรถฉุกเฉิน ทุนการศึกษา ข้าว ทํานุบํารุงพุทธศาสนา 

บุญใหญ่ บ.สิงห์โตทองไรซ์ “เสี่ยหรั่ง ซ้อแรม” มอบรถฉุกเฉิน ทุนการศึกษา ข้าว ทํานุบํารุงพุทธศาสนา 

Read more

เปิด “อาคาร 36 ปี ปตท.สผ. โครงการเอส 1” อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลลานกระบือ

เปิด “อาคาร 36 ปี ปตท.สผ. โครงการเอส 1” อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลลานกระบือ

Read more

แซยิดอวยพรคล้ายวันเกิด 60 ปี นายก อบจ.ให้สุขแข็งแรง ทำงานเพื่อประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร

  60 ปี นายก อบ

Read more

ประกาศ เชิญร่วมคิดออกแบบพื้นที่พัฒนา(เกาะกลางแม่น้ำปิง)

เรื่อง  ขอเชิญชวนร่ว

Read more

ขออภัย..ปิดเส้นทางจราจรชั่วคราว 2 วัน เตรียมงานพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

ขออภัย..ปิดเส้นทางจราจรชั่วคราว 2 วัน เตรียมงานสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

Read more