เที่ยวงาน ประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2563 

เที่ยวงาน ประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2563 

Read more

ประกวด นพมาศ -หนูน้อย – เสมอภาค “สายประทีปธาราธิดาลุ่มน้ำปิง”

ประกวด นพมาศ -หนูน้อย – เสมอภาค “สายประทีปธาราธิดาลุ่มน้ำปิง”

Read more

สจ.โอ ปลื้ม ผลักดันแหล่งน้ำ การเกษตร ลานดอกไม้ หนองปลิง

สจ.โอ ปลื้ม ผลักดันแหล่งน้ำ การเกษตร ลานดอกไม้ หนองปลิง

Read more

รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมแหล่งเก็บน้ำ มอบเอกสาร สปก.4-01 ให้ประชาชนทำกิน

รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมแหล่งเก็บน้ำ มอบเอกสาร สปก.4-01 ให้ประชาชนทำกิน

Read more

นายห้างใจบุญ กู้เกียรติ-พนิดา มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน ambulance ต.วังยาง

นายห้างใจบุญ กู้เกียรติ-พนิดา มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน ambulance ต.วังยาง

Read more

น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 256

Read more

มวลชน”พรึบ”สวมเสื้อเหลือง ออกมาประกาศปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

มวลชน”พรึบ”สวมเสื้อเหลือง ออกมาประกาศปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

Read more

จอดรถ มักง่าย เมินกฎหมาย ไร้วัฒนธรรม ทำคนเดือดร้อน

จอดรถ มักง่าย เมินกฎหมาย ไร้วัฒนธรรม ทำคนเดือดร้อน

Read more

ผู้กำกับ “ขวัญ” รับโล่“มือปราบปรามยาเสพติด วันตำรวจ” ประจำปี 2563

ผู้กำกับ “ขวัญ” รับโล่“มือปราบปรามยาเสพติด วันตำรวจ” ประจำปี 2563

Read more

พิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จย่า

พิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จย่า

Read more