ข่าวท้องถิ่น กำแพงเพชรข่าวรอบชากังราวข่าวอาชญากรรมข่าวเด่นเทศบาล

พลีกรรมตักน้ำ”บ่อสามแสน” บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดกำแพงเพชร 

พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อจัดทำ น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
วันที่ 4 ก.ค.67 เวลา 14.49 น. นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ในพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ก่อนจะเดินไปยังโต๊ะบวงสรวงเพื่อจุดธูปเทียนบูชาในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดย จุดธูปเทียนบูชาเครื่องสังเวย โปรยข้าวตอกดอกไม้ ก่อนจะส่งธูปให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ร่วมปักเครื่องเซ่นสังเวย
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้อ่านองค์การบวงสรวงเพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์ผู้ดูแลรักษาสถานที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร อ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ ก่อนจะ ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันสาคร โดยเจ้าหน้าที่ได้ปิดฝาขันสาครห่อด้วยผ้าขาวผูกริบบิ้นสีขาว และเชิญขันสาครและที่ตักน้ำ ประจำรถบุษบก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วม ขบวนบุษบก เพื่อเลื่อนไปยัง วัดคูยาง พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2567 นี้

นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม, นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าฯ นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดฯ พ.อ.เสมอ แจ่มใส รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.),  นายศรายุธ การะเกตุ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร นายเบญจพล อัศวัฒน์วิไกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร  ร.ต.อ.ธีรยุทธ แรงเขตร์การ อัยการจังหวัดกำแพงเพชร พล.ต.ต.โอภาส คงเมือง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร, นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร, นายสุนทร รัตนากร นายก อบจ.กำแพงเพชร, นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร,นายคมศร ศุระศรางค์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลิง, นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร, นพ.สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร, นายนเรศ อินทปัตย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพนคร,  หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน ข้าราชการทุกหมู่เหล่า เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีฯ

“บ่อสามแสน” บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกำแพงเพชร ชาวกำแพงเพชร เรียกว่า “บ่อสามแสน” ตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร โบราณสถานบ่อสามแสนเป็นแหล่งน้ำของวัดอาวาสใหญ่ โดยต้นกำเนิดสันนิษฐานว่าเกิดจากการขุดตัดศิลาแลงลงไปใต้ดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของพระสงฆ์และฆราวาสของวัดอาวาสใหญ่ โดยมีผลพลอยได้ คือ ศิลาแลงจากการขุดบ่อลงไป สามารถนำไปใช้ก่อสร้างเจดีย์ วิหาร กุฏิ สถานที่ตั้งของบ่อสามแสนอยู่บริเวณด้านหน้าของวัดอาวาสใหญ่ทางทิศตะวันออก มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 9 เมตร 50 เซนติเมตร ยาว 16 เมตร 50 เซนติเมตร มีความลึกประมาณ 6 เมตร

จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบถ้วยชามเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิง ปรากฏตัวอักษรบริเวณส่วนก้นระบุข้อความว่า “ผลิตในรัชศกหลงฉิ้ง” กำหนดอายุ พ.ศ. 2110-2116 สมัยพุทธศตวรรษที่ 22 ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระมหินทราธิราชถึงรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา  ดังนั้นบ่อสามแสนแห่งนี้สร้างขึ้นมาแล้วอย่างน้อย สี่ร้อยปีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองกำแพงเพชร ในคราวเสด็จประพาสต้นครั้งที่ 2 พ.ศ. 2449 พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับบ่อสามแสนว่า “…วัดนี้ดูบริบูรณ์มากกว่าวัดอื่น ซุ้มประตูใหญ่น้อยก็ยังมี ข้างหน้าวัดมีสระ 4 เหลี่ยม กว้างยาวลึกประมาณสัก 5 วา ขุดลงไปในแลงเหมือนอ่างศิลา ไม่มีรอยก่อเลย มีห้องฝาแลงกั้นสำหรับพระสรงน้ำ คงจะใช้โพงคันชั่ง น้ำในนั้นมีบริบูรณ์ใช้ได้อยู่จนบัดนี้…”
และในปี พ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จประพาสเมืองกำแพงเพชรและทรงพระราชนิพนธ์ในหนังสือเที่ยวเมืองพระร่วงว่า “…ที่อาวาสใหญ่นั้นนอกจากองค์พระธาตุและพระเจดีย์บริวาร ยังมีสิ่งหน้าดูอีกอย่างหนึ่ง นอกกำแพงแก้วออกไป มีบ่อน้ำใหญ่อยู่บ่อหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่แรกดูไม่ทราบว่าก่อด้วยอะไร ครั้นพิจารณาดูแล้วจึงได้ความว่าบ่อนั้น หาได้มีสิ่งไรก่อเป็นผนังไม่ ที่แผ่นดินตรงนั้นเป็นแลง ขุดบ่อลงไปในแลง ข้าง ๆ บ่อน้ำพอถูกอากาศก็แข็งเป็นศิลา จึงดูเหมือนก่อเรียบร้อย…”
ปัจจุบันมีการนำน้ำในบ่อสามแสนไปประกอบในพิธีสำคัญ ๆ ได้แก่
– พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542
– พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550
– พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554
และในรัชกาลปัจจุบันได้นำน้ำในบ่อสามแสนไปประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  // Cr ปชส.กำแพงเพชร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า