ข่าวท้องถิ่น กำแพงเพชรข่าวสังคมข่าวเด่นคนเด่น ภูธรดัง

นักศึกษาหลักสูตร KU CARE (รุ่นที่ 1) ทัศนศึกษาธุรกิจที่เป็นในรูปแบบรักษ์โลกจังหวัดกำแพงเพชร “เมืองชากังราว”

คณะนักศึกษาหลักสูตร KU CARE (รุ่นที่ 1) ทัศนศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร “เมืองชากังราว” ดูงานอุตสาหกรรม อายิโนะโมะโต๊ะ,โรงสีสิงห์โตทอง ไร้ซ์ ,โรงงานผลิตเฉาก๊วยชากัวราว สินค้าโอทอป ชื่อดังขายดีจังหวัดกำแพงเพชร

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 คุณธัญญา รุ่งชาญชัย ผู้บริหารในเครือบริษัทในเครือสิงห์โตทองกรุ๊ป นักศึกษาหลักสูตร KU Change Agent Readiness Executive Program หรือ KU CARE รุ่นที่ 1 (หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำระดับสูงด้านธุรกิจที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1) ให้การต้อนรับ

คณะนักศึกษาหลักสูตรเดียวกันที่เดินทางทัศนศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร “เมืองชากังราว“โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นําระดับสูงด้านธุรกิจที่ยั่งยืน KU Change Agent Readiness Executive Program หรือ KU CARE  เปิดให้ผู้นำประเทศ ผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่ทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์องค์กร มาร่วมอบรมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด Bio-Circular-Green หรือ BCG  โดยผู้นำองค์กรต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยหลักสูตร KU CARE จะมีวิทยากรระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและต่างประเทศมาร่วมให้ความรู้ในการยกระดับธุรกิจชีวภาพ(Bio-based Model) ให้เป็นธุรกิจหมุนเวียน (Circular Model)การทำธุรกิจที่เป็นในรูปแบบรักษ์โลก เพื่อทำให้ประเทศพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างแท้จริง

การเดินทางมาจังหวัดกำแพงเพชรของคณะนักศึกษา KU CARE (รุ่นที่ 1) ได้รับการต้อนรับจาก คุณมนต์ชัย คุณธัญญา รุ่งชาญชัย ผู้บริหารในเครือบริษัทสิงห์โตทอง กรุ๊ป ดูงานโรงงานฐานการผลิตผงชูรสอายิโนะโมะโต๊ะ

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากชีวมวล” ต้นแบบโรงงานสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หนุนพลังงานทดแทน ขับเคลื่อนกระบวนการผลิตรักษ์โลก สู่องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำ ชมวีดีทัศน์ แนะนำโรงงาน และผลิตภัณฑ์ของโรงงานรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่โรงงาน อายิโนะโมะโต๊ะ ทำเพื่อสังคม ชมห้องนิทรรศการ วัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตผงชูรส กาแฟ และ ผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกหลาย ผลิตภัณฑ์ ด้วยกัน

เยี่ยมชมชมเครื่องจักรผลิตข้าวครบวงจร บริษัทในเครือสิงห์โตทอง กรุ๊ป บนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ ประกอบด้วย โรงสีข้าวขาว และ ข้าวนึ่ง โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวสารเพื่อบริโภคภายในและส่งออกไปยังต่างประเทศ คลังเก็บสินค้ากว่า1,000,000 ตัน

ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ผลิตภัณฑ์ ข้าวสารบรรจุถุง ภายใต้แบนด์ สิงห์โตทอง “หอมนุ่มคุ้มราคา” การันตีรางวัลข้าวหอมมะลิคุณภาพจากกระทรวงพาณิชย์และ อาคารสิงห์โตทองกรุ๊ป ศูนย์ซื้อขายสินค้าเกษตรครบวงจร และมีพื้นที่แปลงนาสาธิต แหล่งเรียนรู้ พร้อมด้วยพื้นที่แหล่งน้ำรวมกว่า 200 ไร่ ที่สำคัญแกลบ ปลาย product จากการสีข้าวถูกนำไปเป็นพลังงานโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากชีวมวล ต้นแบบโรงงานสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “อายิโนะโมะโต๊ะ”จังหวัดกำแพงเพชร

ชมวีดีทัศน์แนะนำโรงสีสิงห์โตทอง ประวัติผลงาน คุณธัญญา รุ่งชาญชัย ผู้บริหารในเครือบริษัทสิงห์โตทองกรุ๊ป อาทิเช่นจัดทำข้าวกล่องช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2544 ฐานะคณะกรรมการ,ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นำ “ครัวมาดาม

ปรุงอาหารช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ป่วย โควิด-19 ทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชรและคณะแพทย์พยาบาล สนับสนุนทีมสิงห์โตเมืองกำแพง การบริจาครถตู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน และเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลกำแพงเพชร เจ้าภาพกฐินพระราชทาน  ถวายเงินสร้าง”ศาลานครชากังราว” วัดคูยาง พระอารามหลวง  มอบข้าวสารให้หน่วยงานปกครอง กาชาด ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน

เช้าวันที่ 10 กันยายน 2566 คณะได้เดินทางกราบสักการะศาลพระหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร โดยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร งานส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมรถรางองค์การบริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร มีประวัติเก่าแก่โบราณมานานกว่า 700 ปี

เชื่อกันว่าพระเจ้าวรมันต์(เหม่) ผู้เรืองอำนาจเป็นผู้ก่อสร้างขึ้น ทำด้วยศิลาแลงรูปกลม ยาวประมาณ 2 เมตร ผังโผล่พื้นมาประมาณ 1 เมตร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี พ.ศ. 2527 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ประกอบพิธีเจิมเสาหลักเมือง เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2527

และมีพิธีเชิญเสาหลักเมืองและเศียรเทพารักษ์ขึ้นศาล เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2527 ต่อมาช่างผู้เชี่ยวชาญจากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณเพื่ออนุรักษ์เสาหลักเมืองเดิม ได้จัดทำเสาหลักเมืองจำลองใหม่ จากไม้สักทองสูง 2.29 เมตร กว้างความของฐานขนาด 64 เซนติเมตร ให้ประชาชนได้สักการบูชา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 ผู้ใดขอพรสมหวังแล้วจะกลับมาแก้บนได้หัวหมูพวงมาลัยดอกดาวเรืองสีเหลือง เป็นที่เลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ไม่ขาดสาย

ต่อด้วยท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก นั่งรถรางชมเมืองเก่า อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อายุว่า 700 ปี ชม วัดช้างรอบ ตัววัดตั้งอยู่บนเนิน อันเป็นจุดสูงสุดของเขตอรัญญิก มีเจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง ปัจจุบันยอดหักแล้ว เหลือฐานสี่เหลี่ยมสูงใหญ่ ประดับด้วยช้างปูนปั้นครึ่งตัว จำนวน 68 เชือก

มีบันไดอยู่ทั้งสี่ด้าน สามารถเดินขึ้นไปเที่ยวชมด้านบนได้  บันไดชันมาก และ วัดพระสี่อิริยาบถ สิ่งสำคัญของวัดนี้ที่สามารถมองเห็นได้เด่นชัดที่สุดก็คือวิหารสูงใหญ่ ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปใน 4 อิริยาบถ คือเดิน นั่ง ยืน นอน ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงแค่พระยืนทางด้านทิศใต้

เยี่ยมชมดูงาน โรงงาน เฉาก๊วยชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร กระบวนการผลิต การคัดสรรวัตถุดิบ การบรรจุ และการจำหน่าย ของสินค้าทางภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์โอท็อป ของจังหวัดกำแพงเพชร ที่มีชื่อเสียงไปทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้รับการบรรยายจากประสบการณ์ตรง

โดย ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ เจ้าของโรงงาน เฉาก๊วยชากังราวตราเพชร ให้การต้อนรับ  ที่โรงงานแห่งนี้ผลิตเฉาก๊วย ผลิตชาจากเฉาก๊วย และผลิตน้ำเฉาก๊วย ส่วนกากต้นเฉาก๊วยที่เหลือจากการผลิต นำไปสู่การทำปุ๋ยที่มีคุณภาพทำให้ต้นไม้งอกงามเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วโดยลดการทิ้งหรือเผาที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายในพื้นที่ยังมีสระขนาดใหญ่สำหรับบำบัดน้ำของโรงงานอีกด้วย

นอกดูงานแล้ว ดร.เสริมวุฒิ ยังได้บรรยายถึงโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา สนับสนุนโดย บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ที่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรและอีกหลายจังหวัด ได้รู้จักศีล 5 สามารถนำสวดมนต์ไหว้พระในงานพิธีต่างๆได้  เป็นโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า

ก่อนเดินทางกลับแวะรับประทานบะหมี่ชื่อดังจังหวัดกำแพงเพชร บะหมี่เซี้ยง และเกี๊ยว ที่ผลิตเส้นหมี่เอง เหนียวนุ่ม รสชาดถูกปาก และร้านกาแฟธรรมชาติ จุดเช็คอิน คุณกรเกียรติ พรมจวง (กรเกียรติฟาร์ม) ประธานบริหารฟาร์มปลาคาเฟ่ แอนด์การ์เด้น

พาเที่ยวชม ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลา ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร  ก่อนอำลาจังหวัดกำแพงเพชร ในการทัศนศึกษาได้ทั้งความรู้ทางอุตสาหกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม ความรู้ทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวสำคัญจังหวัดกำแพงเพชร  การรักษาศีล 5 และทานอาหารพื้นที่เมืองกำแพงเพชร ไปด้วยความประทับใจ

คลิ๊กข่าว

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า