ข่าวท้องถิ่น กำแพงเพชรข่าวเด่นเทศบาล

บ้านเมืองก้าวหน้า ต้องมีแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตรงความต้องการของประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการนำปัญหาความต้องการของท้องถิ่นมาพิจารณาและวิเคราะห์เพื่อกำหนดจุดมุ่งหมาย ภารกิจ และแนวทางในการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา โดยคำนึงถึงผลกระทบที่ประชาชนส่วนใหญ่ใด้รับและความต้องการของประชาชน รวมทั้งนโยบายของท้องถิ่นนั้น ซึ่งจะช่วยให้การกำหนดแผนงาน โครงการของท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องและสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นการบริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิชนายกเทศมนตรีฯ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิชนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่ห้องประชุมชากังราว 1 ชั้น 4 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  โดยมี คณะผู้บริหาร นายพิพัฒน์ จงมีความสุข ประธาสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลนายนพพร ทองอ่าน ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน 27 ชุมชน และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค รวมถึงแผนชุมชน ซึ่งตัวแทนประชาชน ผู้นำชุมชนได้เสนอปัญหาความต้องการความเดือดร้อนและโครงการเพื่อให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณา บรรจุไว้ในแผน และดำเนินขอความเห็นชอบต่อสภาฯ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเช่น

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่นโครงการลอกท่อระบายน้ำ โครงการปรับปรุงผิวจราจร โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างในชุมชน โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ

ด้านเศรษฐกิจ เช่นโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างอาชีพ โครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหาร โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก็ชุมชน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้การประกอบธุรกิจทางโลกออนไลน์ให้กับชุมชน

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เช่นโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน โครงการรณรงค์ให้ความรู้และป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โคโรน่า 2019 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อในชุมชน โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น โครงการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในชุมชน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้กับประชาชนในชุมชน โครงการสืบสานภูมิปัญญาชุมชน โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น โครงการทำบุญกลางบ้าน โครงการส่งเสริมศักยภาพของเด็กนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ/ทางกีฬา โครงการส่งเสริมกีฬาสร้างความสามัคคีในชุมชน โครงการเยี่ยมเยือนเพื่อนบ้านเป็นมิตร ( เยือนบ้านในชุมชน) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้คณะกรรมการกองทุนชุมชน โครงการชุมชนไมโกง ( ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในชุมชน หรือ ปปช.ชุมชน )

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการรณรงค์ลดขยะภายในชุมชน โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบำบัดน้ำเสียในชุมชน โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องขยะอันตราย โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล โครงการปรับสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่ น่ามอง โครงการรณรงค์ปลูกตันไม้ตามที่สาธารณะ โครงการรณรงค์ลดฝุ่น พีเอ็ม 2.5 ในชุมชน

ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น โครงการต่อต้านยาเสพติดในชุมชน โครงการสร้างเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมในชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาทะเบียนราษฎร์ โครงการสร้างอาสาป้องกันภัยในชุมชน โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ในชุมชน โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน

ด้านบริหารจัดการ โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน/อสม.ประจำเดือน โครงการตรวจสอบการบริหารจัดการกองทุน โครงการตรวจสอบสินทรัพย์ชุมชน โครงการศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ โครงการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวในชุมชน โครงการส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน โครงการจัดหาข้าวของเครื่องใช้ในชุมชน ฯลฯ

คลิ๊กข่าว

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า