ตัวเล็ก บุญใหญ่..วันคล้ายวันเกิด ประธานบริษัทในเครือสิงห์โตทองกรุ๊ป ทำบุญ ล้าน

บุญวันคล้ายวันเกิด ประธานบริษัทในเครือสิงห์โตทองกรุ๊ป ทำบุญ ล้าน  ถวายวัดคูยาง 5 แสน ที่เหลือเพื่อสังคม มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์แพทย์ รพ.กำแพงเพชร

คุณมนต์ชัย หรือ(เสี่ยหรั่ง) รุ่งชาญชัย พาครอบครัว คุณธัญญา (ซ้อแรม) รุ่งชาญชัย ทำบุญวัดคูยาง นิมนต์ พระธรรมภาณพิลาส (อดุลย์ อมโร ป.ธ.8 ศษ.บ. ศพ.ม.ด) เจ้าคณะภาค 4 (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์)เจ้าอาวาส วัดคูยาง(พระอารามหลวง) พระสงฆ์ 19 รูป รับกิจนิมนต์ เจริญพุทธมนต์  ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ พร้อมเครื่องปัจจัยไทยธรรม

ประกอบไปด้วยพระไตร ข้าวบรรจุถุง สิงห์โตทอง “หอมนุ่มคุ้มราคา”  พวงมาลัยดอกมะลิ ย่ามพระสงฆ์ตราสิงห์โตทอง สบู่มาดามเฮง พร้อมด้วยภัตราหารบรรจุปิ่นโต 5 เถา ถวายแด่พระสงฆ์ครบทุกรูป เป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว ในโอกาสทำบุญวันคล้ายวันเกิด คุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานบริษัทในเครือสิงห์โตทอง กรุ๊ป วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 อายุครบ 52 ปี

นอกจากนี้ถวายปัจจัยจำนวน 500,000 บาท สมทบสร้างศาลานครชากังราว  ที่มีวัตถุประสงค์ใช้ ในการประชุมของคณะสงฆ์ในส่วนภูมิภาค มีลานจอดรถภายในอาคาร สามารถเปลี่ยนพื้นที่กิจกรรมอเนกประสงค์ ใช้ในงานพิธีต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง มอบข้าวสารตราสิงโตทองขนาด 5 กิโลกรัมจำนวน 2,200 ถุง ผ่านจังหวัดมอบให้กับ 11 อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร มูลค่า 264,000 บาท บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชรเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 100,000 บาท มอบข้าวสารตราสิงโตทองขนาด 5 กิโลกรัมจำนวน 5,000 ถุง ให้สำนักงานเหล่ากาชาดได้เคลื่อนที่ไปช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสมูลค่า 60,000 บาท บริจาคร่วมทำบุญทอดผ้าป่าทุนการศึกษาพี่ช่วยน้องมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 50,000 บาท

วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดคุณมนต์ชัย พร้อมด้วย-คุณธัญญา และบุตรชาย นายธงชัย (ลีโอ) และ ธนชัย (ลีอ๋อง) ชัยรุ่งชาญชัย  ทำบุญใหญ่ประจำปีของครอบครัว ในทุกๆปีที่ผ่านมาจะประกอบพิธีทำขวัญพระแม่โพสพ บูชาพระแม่โพสพ เทพธิดาประจำข้าวที่หน้ารูปปั้นแม่โพสพขนาดใหญ่ เป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวนามาแต่โบราณ

เพื่ออัญเชิญช่วยดูแลต้นข้าวให้เจริญงอกงามตามความเชื่อ อีกทั้งยังแฝงกุศโลบายเรื่องคุณธรรมปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา ยังส่งเสริมอนุรักษ์พัฒนาสายพันธุ์ข้าว มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีส่งเสริมอาชีพเกษตรกรชาวนา ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาประสบกับปัญหาภัยของ covid จึงจัดแบบเรียบง่ายเพื่อไม่เป็นการรบกวนและไม่เสี่ยงต่อการเผยแพร่หรือติดเชื้อโควิดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

เสี่ย”หรั่ง”นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานในเครือบริษัทสิงห์โตทอง เข้ารับพระราชทาน รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาปี 2558 ขณะที่ คุณธัญญา (ซ้อแรม) รุ่งชาญชัย ได้เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติคุณสตรีไทยดีเด่น ในปีเดียวกัน เสี่ย “หรั่ง” จบหลักสูตร นักศึกษา วปอ.รุ่นที่  63 เข้าอบรมหลักสูตร วิทยาลัยเกษตรระดับสูง(วกส.) ได้รับตำแหน่งทางสังคมมากมายทั้งในอดีตและปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร  ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดกำแพงเพชร  นายกสมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฎ คณะกรรมการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กจจ.) ฯลฯ

สำหรับธุรกิจโรงสีข้าว บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2544 บนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ มีโรงข้าวนึ่ง โรงงานข้าวขาว และโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร บริโภคในและส่งออกไปยังต่างประเทศ มีคลังสินค้าความจุพื้นที่กว่า 1,000,000 ตัน ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือและผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุง ภายใต้แบนด์ สิงห์โตทอง “หอมนุ่มคุ้มราคา” การันตีรางวัลข้าวหอมมะลิคุณภาพจากกระทรวงพานิช  และ อาคารสิงห์โตทองกรุ๊ป สำนักงาน ห้องประชุม 3 ชั้น ศูนย์กลางตลาดพืชผลเกษตรทุกชนิด มาตรฐานสากล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การส่งออกครบวงจร และมีพื้นที่แปลงนาสาธิตพื้นที่แหล่งน้ำรวมกว่า 200 ไร่

ในโอกาสทำบุญคล้ายวันเกิดในปีนี้ทางครอบครัวได้รับเกียรติจาก นายสุรสิทธิ์วงศ์วิทยานันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ว่าที่ ร.ต.วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี วุฒิสมาชิกจังหวัดกำแพงเพชร นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดฯ นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าฯ นายเทวัญ หุตะเสวี อดีตรองผู้ว่าฯ นายดนัย ยอดนิล อดีตท้องถิ่นจังหวัดฯ พล.ต.ต. พิพัฒน์ ชุ่มมณีกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร,นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร, พว.ดร.อรอนงค์ กลางนภา (หน.พยาบาล/รองผอ.กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล) นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง นางรัชนี อัศวธีรากุล นางชมดี สุทธะมุสิก, ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ นางธัญวลัย ธันยบูรณ์สถาพร  คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาการฯ คณะกรรมการเหล่ากาชาด  นายสวัสดิ์ มุ่งงาม นายกรเกียรติ พรมจวง ที่ปรึกษาอัยการฯ นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร  นายสาธิต ตันติสันติสม ผู้พิพากษาสมทบฯ อาจารย์ทรงวุฒิ จงมีความสุข คุณแม่สมนึก ไกรสมเดช ห้องภาพจรัสศิลป์ นายประหยัด  มุ่งติบ ที่ปรึกษาพิเศษ อบจ. และผู้ที่ยังเอ่ยนามไม่หมดทางเจ้าภาพได้กราบขอขอบพระคุณที่ให้เกียรติกับครอบครัวและร่วมทำบุญคล้ายวันเกิดร่วมกันโดยสมทบทุนถวายให้กับวัดคูยางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาลานครชากังราวเพื่อใช้ในกิจสงฆ์ทางศาสนากันต่อไป

คลิ๊กข่าว

 

 

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า