ร.ร.ชากังราววิทยาส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้ปกครองร่วมพัฒนาการศึกษาบุตรหลาน

นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรี

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนชากังราววิทยา นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้รับมอบหมายจาก นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนชากังราววิทยา ในโครงการประชุมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2565 ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ร่วมด้วย นางศศิธร ศิริพงศ์ , นายวสันต์ ปิ่นมณี รองปลัดเทศบาลฯ นางศรีรัตน์ วงศ์วิรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายขวัญชัย จันเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชากังราว (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และผู้เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง การเป็นเช่นนี้ทุกๆปีการศึกษา

วิสัยทัศน์โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)”ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรู้ความสามารถตามอัจฉริยภาพด้วยการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน “
พันธกิจ 
 • ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
 • ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามอัจฉริยภาพ สู่ประชาคมอาเซียน
 • พัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 • ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ
 • ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
 • ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
 • ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามอัจฉริยภาพ
 • ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ
 • สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 • ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ
 • สถานศึกษาบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
 • แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามอัจฉริยภาพ สู่ประชาคมอาเซียนแนวทางการพัฒนาที่ 2.1การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามอัจฉริยภาพสู่ประชาคมอาเซียน
 • แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพแนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4 การพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 • แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 การจัดหาและปรับปรุงสื่อวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 • แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การปรับปรุงและพัฒนาอาคารเรียนสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ
 • แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพยุทธศาสตร์ 
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
 • แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 การส่งเสริมการบริหารและจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 • แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 การส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
 • แนวทางการพัฒนาที่ 6.3 การส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  อีกทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา สร้างความสัมพันธภาพที่ดี ของโรงเรียนและผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะและสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียนต่อไป

คลิ๊กข่าง

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า