ร.ศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ “ข้าราชการดีเด่น เข็มเชิดชูเกียรติ( ครุฑทองคำ) ประจำปี 2564

ร.ศ. ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

เข้ารับเกียรติบัตร “ข้าราชการดีเด่น” ประจำปี 2564 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอระลึกถึงการอบรมสั่งสอนที่มีคุณค่าในการครองตน ครองคนและครองงานให้กับแม่ผู้อยู่บนฟ้า และพ่อที่อยู่เคียงข้างที่สอนให้เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ ให้เป็นคนที่กตัญญูรู้คุณคน ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสุดความสามารถ อีกทั้งคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ (ปาจรีย์ แปลว่า อาจารย์ของอาจารย์, อาจารย์เบื้องหน้า, อาจารย์ผู้ประเสริฐ)

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ “ข้าราชการดีเด่น เข็มเชิดชูเกียรติ( ครุฑทองคำ) ประจำปี 2564 สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)

ประวัติส่วนตัว

สถานที่เกิดจังหวัดกำแพงเพชร

การศึกษาระดับการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาวิชา ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยครูกําแพงเพชร พ. ศ. 2532
 • ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)  สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประชากรและการพัฒนา สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (สายสะพาย 2)
 • สาขาที่เชี่ยวชาญ การจัดการ/ บริหารธุรกิจ/ การพัฒนาชุมชน
 • การรับราชการ นักสถิติ/ เจ้าหน้าที่เวชสถิติ โรงพยาบาลกำแพงเพชร พ.ศ 2530-2540
 • อาจารย์/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ. ศ. 2541- 2551
 • รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ 2552-2557
 • คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ 2557- 2561
 • รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา พ. ศ. 2561- 2564
ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รางวัล/ ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

 • นักวิจัยดีเด่นประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2560
 • นักวิจัยดีเด่นประจำวิทยาการจัดการ มหาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2559
 • นักวิจัยดีเด่น( ประเภทประสบการณ์) มหาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ. ศ. 2556
 • เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คณะวิทยาการประจำหลักสูตรผู้บริหารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 8 ปี) รายวิชาเอกสารศึกษา (วิจัย )หลักสูตรการบริหารตำรวจชั้นสูง (บตส.)และหลักสูตรผู้กำกับ (ผกก.) กองบัญชาการศึกษาสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ. ศ. 2556

ผลงานดีเด่น

 1. หัวหน้าแผนงานวิจัย โครงการสำรวจ “การปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19” โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง ได้รับงบประมาณ จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 2. การเป็นที่ปรึกษา กรรมการ อนุกรรมการ และการเป็นวิทยากรให้ความรู้ และการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ผลงานด้านวิชาการ

 • งานวิจัย/ บทความวิจัย/ บทความวิชาการ มากกว่า 20 เครื่อง
 • ตำรา/ เอกสารประกอบการสอน 8 ชื่อเรื่อง

ผลงานด้านการบริการวิชาการ

 • วิทยากรระดับประเทศ/ จังหวัด ด้านการวิจัย ด้านการจัดทำแผนและบริหารโครงการ การทำงานที่มีประสิทธิภาพ การทำงานเป็นทีม บุคลิกภาพฯลฯ
 • กรรมการด้านวิชาการ อาทิ กรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการประจำคณะ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ผู้ตรวจงานวิจัย/ ผลงานวิชาการของหน่วยมหาวิทยาลัยต่างๆ ฯลฯ
 • พัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ อาทิ ชมรมผู้สูงอายุ พัฒนาศักยภาพสตรี ผู้นำชุมชน ฯลฯ
 • ที่ปรึกษา กรรมการต่างๆของจังหวัด อาทิ ที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกำแพงเพชร (ก.ธ.จ.)ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดกำแพงเพชร อนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง อนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสจ.)ฯลฯ

 

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า