ข่าวรอบสัปดาห์”นายกชัยวัฒน์”พัฒนาเมือง กพ.

รอบสัปดาห์”นายกชัยวัฒน์”พัฒนาเมือง กพ.
วันที่ 19 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร งานป้องกันและควบคุมโรค ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลกำแพงเพชร ออกสอบสวนโรคผู้สัมผัสเสี่ยงสูง พร้อมเก็บสิ่งส่งตรวจ และให้คำแนะนำการกักตัว  เพื่อป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร บริหารงานโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 สำนักปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร งานรักษาความสงบเรียบร้อยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  งานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง  ออกปฎิบัติงานดังนี้-ออกตรวจบริเวณตลาดริมปิง-ออกตรวจบริเวณศาลหลักเมือง-ออกตรวจบริเวณถนนเจริญสุข-ออกตรวจภายในเขตเทศบาล-ออกตรวจภายในเขตเทศบาลบริหารงานโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 กองคลัง เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเวลาพนักงานกองคลัง ร่วมกันทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆภายในกองคลัง เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการบริหารงานโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการเก็บวัสดุต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และล้างรถ เข้าเก็บหลังปฏิบัติงาน บริหารงานโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร
วันที่ 18 มิถุนายน 2564  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการดายหญ้า เซาะดินฟุตบาท ถนนสิริจิต ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร บริหารงานโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 กองช่าง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการดันหญ้าไหล่ทาง ถนนชากังราว ซอย 2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร ปรับภูมิทัศน์รักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ถนนกันด้วยความปลอดภัย บริหารงานโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 กองช่าง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ดำเนินการซ่อมไหล่ถนนทางขึ้นลงหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชร บริหารงานโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 18 มิถุนายน2564 กองช่างสุขาภิบาล เทศบางเมืองกำแพงเพชรดำเนินการออกปฎิบัติงานเปลี่ยนฝาบ่อพักแทนฝาเก่าที่ชำรุดบริเวณถนนบ่อแขก ซอย 10 ตามใบคำร้องจากประชาชน เนื่องจากตะแกรงเหล็กปิดฝาท่อมีอายุการใช้งานที่นานมาแล้ว จึงเกิดการผุกร่อนจากสนิมกัดกร่อน ชุดรุดเป็นช่องขนาดใหญ่ และเหล็กมีความคมอาจจะก่ออันตรายสาหัสให้กับผู้ที่มีโอกาสเดินพลาดเท้าไปตกตรงช่องดังกล่าว  ทางเทศบาลนครขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ช่วยกันสอดส่องและแจ้งปัญหาให้ทางเจ้าหน้าที่ได้รับทราบเพื่อนำไปสู่การแก้ไขพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชาวเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้รับความปลอดภัย บริหารงานโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร
วันที่ที่ 18 มิถุนายน 2564 กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกปฎิบัติงานนำฝาท่อระบายน้ำมาใส่แทนฝาที่หายบริเวณหมู่บ้านสมานมิตร ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ช่วยกันสอดส่องและแจ้งปัญหาให้ทางเจ้าหน้าที่ได้รับทราบเพื่อนำไปสู่การแก้ไขพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชาวเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้รับความปลอดภัยบริหารงานโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร
วันที่ 18 มิถุนายน 2560 4 กองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้นำเครื่องตัดหญ้าและพนักงานลูกจ้างไปปรับภูมิทัศน์ที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำปิงในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนช่วงเช้าและเย็น โดยประชาชนจะไปใช้บริการในการออกกำลังกายและเที่ยวชมทิวทัศน์บรรยากาศริมเขื่อนแม่น้ำปิง จึงเปรียบเสมือนเป็น Landmark ของเมืองกำแพงเพชร แต่ขณะนี้มีฝนตกและต้นหญ้ามีความชุ่มชื้นมีการเจริญเติบโตรวดเร็วจึงทำให้ภูมิทัศน์อาจจะไม่สวยงามเทศบาลเทศบาลต้องขออภัยเพราะกำลังพลคนทำงานน้อยตามกำลังอัตราจึงต้องแบ่งเวลากันมาเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้พี่น้องได้รับความพึงพอใจทางขออภัยและขอบพระคุณมากค่ะ บริหารงานโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรี
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 สำนักปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  งานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง -ออกเก็บกรวยจราจรบริเวณสมาคมชาวไร่อ้อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย-ออกตรวจบริเวณหน้ารพ.กพ.-ออกตรวจพบป้ายโฆษณาไม่ได้ขออนุญาตเบื้องต้นดำเนินการจัดเก็บจำนวน 2 ป้าย-ออกตรวจพบป้ายบริเวณตลาดริมปิงไม่ได้ขออนุญาตเบื้องต้นประสานงานผู้ติดให้เก็บออกโดยทันที-ออกรับพัสดุและนับพัสดุทางราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย-ออกตรวจบริเวณตลาดไนท์พบรถเปิดท้ายและรถเร่จำหน่ายสินค้าไม่ได้ขออนุญาตเบื้องต้นดำเนินการตักเตือนขยับออกโดยทันที-ออกตรวจบริเวณตลาดไนท์พลาซ่า 2-ออกตรวจบริเวณริมปิง-ออกตรวจบริเวณตลาดต้นโพธิ์-ออกตรวจภายในเขตเทศบาล
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 งานป้องกันและควบคุมโรค. โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรออกพ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนวังคาง บริหารงานโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรี
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนวังคางและชุมชนเจริญสุข บริหารงานโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรี
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 กองช่าง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการติดกิ่งไม้ บริเวณถนนราชดำเนิน 1 หน้าโรงแรมกรีนปาร์ค บริหารงานโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรี
วันที่ 16 มิถุนายน 2564  นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่สำรวจบริเวณ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว Street Art Landmark ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สู่ความยั่งยืนในเขตพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม การพัฒนาและการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564  นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร คณะผู้บริหาร และ นายอาทิตย์ สุวรรณโชติ สท.เขต 2  ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้ปฎิบัติงาน ในการดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณถนนเทศา 2 เพื่อเป็นการป้องกันกิ่งไม้หักโค่นในช่วงฤดูฝน ซึ่งอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน และเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ปลอดภัย บริหารงานโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรี

วันที่16 มิถุนายน 2564  กองช่างสุขาภิบาลร่วมกับกองช่างกำกับดูแลงานลอกท่อระบายน้ำได้สำรวจท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ ที่บริเวณถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นท่อระบายน้ำส่งไปบ่อบำบัด โดยรองรับน้ำจากบริเวณถนนเต็มไปด้วยพื้นผิวถนนคอนกรีต จึงไม่มีพื้นผิวดินให้น้ำไหลซึม ท่อระบายน้ำมันเป็นทางเดียวที่จะช่วยระบายน้ำออกจากเมืองช่วยลดปัญหาน้ำท่วมได้ นายกเทศมนตรีจึงได้สั่งการให้สำรวจท่อที่อุดตันมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ  พบมีหินและเศษวัสดุเหลือจากการทำถนนตกหล่นในท่อจึงได้ทำการลำเลียงวัสดุขึ้นเพื่อเปิดให้ทางน้ำได้ไหลสะดวก รองรับฤดูฝนที่จะต้องระบายน้ำในเมืองป้องกันน้ำท่วม บริหารงานโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรี
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถนนเทศา 2 มีเส้นทางยาว และทั้งสองฟากถนน บริเวณฟุตบาททางเดินเท้า ที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย จะมีตะไคร่แล้วก็มีตะกอนดิน และมีต้นหญ้าขึ้นปกคลุมอยู่ทั่ว นอกจากนี้ที่บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ ปรับปรุงโดยที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยอยู่บริเวณที่ดินว่างเปล่า ถึงรกร้างต้นหญ้าขึ้นมาแทนที่ทำให้ดูไม่สวยงาม และยากต่อการที่จะดูแลรักษา ล่าสุด กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ฝ่ายรักษาความสะอาด ดำเนินการทำความสะอาด ฟุตบาท ขูดผิวดินออกมาให้ดูสบายตาขึ้นในระดับหนึ่ง  บริหารงานโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรี
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 กองช่างสุขาภิบาล ร่วมกับกองสาธารณสุขฯ ออกปฎิบัติงาน ตามคำร้อง มีท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถนนกำแพงเพชร หน้าร้านบะหมี่ชากังราว ไม่น่าเชื่อในท่อมีแต่ก้อนหิน เศษก้อนปูนถูกทิ้งไว้ในท่อ สันนิฐานเป็นเศษจากการทุบปรับปรุงบริเวณทางเดินเท้าแล้วทิ้ง ซึ่งจะต้องหาข้อเท็จจริงเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขต่อไป บริหารงานโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรี
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เก็บขยะอันตราย สถานที่ราชการและ ชุมชนต่างๆ รวมรวบส่งให้ อบจ.กำแพง นำไปกำจัดต่อไป บริหารงานโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรี
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 กองช่าง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการตัดหญ้าพร้อมเก็บกวาดบริเวณ สวนสาธารณะ โซน C สวนเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อความเป็นระเบียบ และสวยงาม ให้ประชาชนได้ใช้บริการสวนในการพักผ่อนออกกำลังกายกันได้อย่างมีความสุข ท่ามกลางภูมิทัศน์ที่สวยงาม บริหารงานโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรี
วันที่ 15 มิถุนายน 2564  กองช่าง เทศบาลเมืองกำแพงเพชรดำเนินการตัดกิ่งไม้พร้อมเก็บ บริเวณถนน กำแพงเพชร และถนนปิ่นดำริห์ เพื่อนำรถดูดฝุ่นทำความสะอาดถนนดังกล่าวต่อไป บริหารงานโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรี
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลอกท่อท่อระบายน้ำ  บริเวณหมู่บ้านตำรวจ  ถนนชากังราว ซอย 8 พบไขมันในท่อระบายหนาแน่น ข้อแก้ไขประสานร้านร้านจำหน่ายอาหารบริเวณข้างเคียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งน้ำด้วยการกรองดักไขมันก่อนระบายลงท่อ บริหารงาน โดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรี
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชรงานป้องกันและควบคุมโรค โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรออกดำเนินการ พ่นสารเคมี ควบคุมโรคไข้เลือดออก ชุมชนวังคาง ชุมชนเพชรวาริน ชุมชนเทศบาล 4 ยุงลายโรคไข้เลือดออก ร่วมมือกันป้องกัน ทำลายแหล่งเพราะพันธ์ยุง ตามบ้านเรือน บริหารงาน โดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรี
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกปฏิบัติงานตามคำร้อง ฉีดล้างท่อระบายน้ำ และฉีดทำความสะอาด หน้าร้านชาบูบายหย๋อย บริเวณ ถนนเทศา 1 บริหารงาน โดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรี
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมปรับปรุงและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณหน้า คลินิกแพทย์รจนา ถนนราชดำเนิน บริหารงาน โดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรี

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ศูนย์ต้นโพธิ์ ออก ว.4 ร่วมศูนย์แม่ปิง ล้างคราบน้ำมันบนพื้นถนน ตั้งแต่บริเวณศิริการเกษตรจนถึง 4 แยกตวงรัตน์ บริหารงาน โดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรี

คลิ๊กข่าว

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า