ข่าวสังคมคนเด่น ภูธรดัง

ครบรอบแต่งงาน 25 ปี “เสี่ยหรั่ง”ซ้อแรม” จิตอาสาเข้า”ครัวมาดาม”ปรุงอาหาร ช่วยแพทย์ประชาชนสู้โควิด-19

สวัสดีครับพบกับคอลัมน์ข่าวสังคม คนเด่น ภูธรดัง..หมายถึงผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าคนที่ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น มีวินัย มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล มีเหตุผล รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ พากเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู้อื่น มีความเสียสละ สามารถอยู่ร่วมกับบุคคล อื่นอย่างสันติสุข ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์ กำแพงเพชร ฮ็อตนิวส์  kppnews.net จะพาท่านไปย้อนหลังกับ ครอบครัว บริษัท สิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด คุณมนต์ชัย (เสี่ย หรั่ง) & ธัญญา (ซ้อแรม) รุ่งชาญชัย

ซึ่งในทุกปีจะใช้โอกาสวันที่ 28 เมษายน ทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัว และบริจาคทรัพย์เพื่อสาธารณะ สร้างวัดวาอาราม บริจาคเครื่องช่วยหายใจ บริจาครถทางการแพทย์ฉุกเฉิน ให้กับโรงพยาบาล สนับสนุนการศึกษา  มอบข้าวสารให้กับผู้ยากไร้ เด็กด้อยโอกาส  ผ่านจังหวัดและหน่วยงานกาชาด ปีที่ผ่านมาตั้งตู้ปันสุขเพื่อช่วยวิกฤตของ  ไวรัสโคโรน่าหรือ covid-19  นานนับเดือนเป็นต้น

ซึ่งเป็นพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสครบรอบ วันแต่งงานหรือวันมงคลสมรส ของครอบครัว ที่ถือเป็นสถาบันที่มั่นคงและให้ความสำคัญ ตลอดมาจนถึงปีที่ 25 ของวันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นปีที่กำลังมีการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือว่า covid-19 อย่างรุนแรง การแพร่ระบาด ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้าง ทำให้โลกเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างมาก

ครอบครัวของ “เสี่ยหรั่ง ซ้อแรม” ในปีนี้จึงงดจัดงานตามมาตรการของศูนย์ควบคุมโรคระบาดจังหวัดกำแพงเพชร และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบ New Normal

พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดเจ้าอาวาสวัดคูยาง

ในปีนี้เสี่ยหรั่ง จึงไปทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดเจ้าอาวาสวัดคูยาง (พระอารามหลวง) แต่เพียงลำพัง

ส่วนภรรยา คือ “ซ้อแรม” ในปีนี้  สวมผ้ากันเปื้อนเข้า ” ครัวมาดาม”  ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในลักษณะ จิตอาสา ปรุงอาหาร วันละจำนวน 200 กล่อง รวมจำนวน 3.000 กล่อง โดยกำหนด 15 วัน ใช้งบประมาณในการจัดทำกว่า 1 แสนบาท เพื่อนำอาหารที่ปรุงในแต่ละวัน ไปมอบให้กับแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าในการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการระบาดของ ไวรัสโคโรน่าหรือ covid-19

เป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งยังช่วยลดภาระ ด้วยร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในสถานการณ์ ที่เชื่อว่าเราชาวกำแพงเพชรทุกท่าน ไม่อยากให้เกิดขึ้น…!! แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันตามกำลังและศรัทธาที่มีอยู่ เพื่อให้เราร่วมกันผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้นั่นเอง

มารู้จักกับเกร็ดประวัติเล็กๆน้อยๆของครอบครัวนี้กันครับ 

มนต์ชัย (เสี่ย หรั่ง) & ธัญญา (ซ้อแรม) รุ่งชาญชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือสิงห์โตทอง กรุ๊ป  บริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น เลขที่ 99 /1 หมู่ที่ 2 ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติพอสังเขป 

คุณมนต์ชัย ประธานบริษัทในเครือสิงห์โตทอง เข้ารับพระราชทาน รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาปี 2558 ที่ผ่านมา ตำแหน่งทางสังคมที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร และกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปัจจุบันประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดกำแพงเพชรประธาน คณะกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร คุณธัญญา  ได้รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติคุณสตรีไทยดีเด่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2558 เป็นคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร

บริษัทสิงห์โตทอง ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2544 โดยใช้ชื่อ บริษัท โรงสีสิงห์โตทองไร้ซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงสีข้าว ประเภทข้าวนึ่ง กำลังการผลิต 800 ตันต่อวัน ขณะนี้มีบริษัทในเครือ 5 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท สิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งปี 2547 ดำเนินธุรกิจโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร และ ผลิตข้าวสารบรรจุถุง ภายใต้แบรนด์ข้าวสิงห์โตทอง “หอมนุ่ม คุ้มราคา” โดยมีกำลังการผลิต 1,000 ตันต่อวัน จำหน่ายทั้งภายในและส่งออกไปยังต่างประเทศ 2) บริษัท สิงห์โตทองอาร์ซีซีไรซ์ จำกัด ก่อตั้งปี 2548 ดำเนินธุรกิจโรงสีข้าวประเภทข้าวขาว กำลังการผลิต 1,200 ตันต่อวัน

3) บริษัท สิงห์โตทองไบโอเทค จำกัด ก่อตั้งปี 2550 ดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้า 4) บริษัท สิงห์โตทองไซโล จำกัด ก่อตั้งปี 2554 ดำเนินธุรกิจไซโลเก็บพืชผลทางการเกษตร รักษาคุณภาพด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิ โดยสัดส่วนรายได้หลักของบริษัทกว่าร้อยละ 50 มาจากธุรกิจโรงสีและธุรกิจจำหน่ายข้าวสารภายในประเทศ ส่วนที่เหลืออีก 50% มาจากธุรกิจส่งออกนอกจากนี้ยังมี

5) บริษัท สิงห์โตทองไรซ์อินเตอร์เทรด จำกัด และ 6) บริษัท สิงห์โตทองแวร์เฮ้าส์ จำกัด ทำธุรกิจโรงสีข้าวและคลังเก็บสินค้า กำลังการผลิต 2,000 ตันต่อวัน และพื้นที่คลังจัดเก็บสินค้า 200,000 ตารางเมตร สามารถเก็บสินค้าเกษตรได้ 1 ล้านตัน พร้อมทั้งมีแหล่งน้ำกว่า 150 ไร่ สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค

 ปีนี้เป็นปีครบรอบแต่งงาน 25 ปี

เสี่ยหรั่ง เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ค้าข้าวที่จังหวัดพิจิตร ก่อนที่พบรักกับคุณ แรม ชาวจังหวัดกำแพงเพชร ที่จังหวัดนครสวรรค์ และจบลงที่เป็นคู่ชีวิตกันมานานถึง 25 ปี ครอบครัวมีบุตรชาย 2 คน นายธงชัย(ลีโอ) รุ่งชาญชัย  และ ธนชัย (ลีออง)รุ่งชาญชัย ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ประเทศ อังกฤษ

ด้านการคืนกำไรตอบแทนสังคม
มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทันสมัย ปี 2563

ครอบครัว ที่ผ่านมา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สมทบสร้างอาคาร นครชากังราว  ขอรับผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวายวัดคูยาง

บริจาคทรัพย์และร่วมรับบริจาค สมทบสร้าง นครชากังราว

สมทบปัจจัยสร้างอาคารปฏิบัติธรรมนครชากังราว นับ 10 ล้านบาท สนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการพยาบาลฉุกเฉิน สนับสนุนเครื่องช่วยหายใจ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

มอบเครื่องช่วยหายใจ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ปี 2562

สนับสนุนการศึกษา ช่วยเหลือภัยแล้ง ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ สงเคราะห์เด็กกำพร้า สมทบสร้างพระราชานุสาวรีย์ พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไทย) ก่อสร้างฌาปนสถาน สนับสนุนภารกิจงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นการทำบุญในโอกาสครบรอบแต่งงานของทุกปี

บริจาคข้าวสาร สิงห์โตทอง หอมนุ่มคุ้มราคา ทุกปี

และนี่ก็เป็นบรรยากาศของพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบ 25 ปีในวันแต่งงานหรือวันมงคลสมรสของครอบครัวที่ถือเป็นสถาบันที่มั่นคงครอบครัว หนึ่ง ของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและได้ตอบแทนคืนทุนให้กับสังคมด้วยดีตลอดมาครับ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า