“ชัยวัฒน์” ควงขุนพลคู่ใจ ลุยหาเสียง..ชูนโยบายขายผลงาน คว้าชัยยกทีม

“ชัยวัฒน์” ควงขุนพลคู่ใจ ลุยหาเสียง..ชูนโยบายขายผลงาน คว้าชัย..รักษาแชมป์เก้าอี้นายกเทศมนตรีคว่ำคู่แข่งเหนือกว่า 679 คะแนนขาดลอย

ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า “กลุ่มท้องถิ่นสามัคคี”  นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้สมัครชิง นายกเบอร์ 1 นำทีมผู้สมัครทั้ง 3 เขตตั้งแต่ เบอร์ 1 ถึงเบอร์ 6 เข้าวินแบบยกทีมมีเพียงเขต 2 เท่านั้นที่ผู้สมัครเบอร์ 4 ต้องเข้าข้อกฎหมายถูก เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเนื่องจากเข้าข้อกฎหมายถือหุ้นสื่อ จึงทำให้ผู้สมัครเขต 2 ของฝ่ายตรงข้ามเข้ามาแทนที่ ได้รับเลือกตั้งเข้ามา 1 ที่นั่ง

เส้นทางเริ่มต้นของการหาเสียง ระหว่างทีมอดีตนายกเทศมนตรีและคู่แข่งเปิดฉากขึ้น คลื่นกระแสของทีมคู่แข่งนั้นมีทั้งอดีต ส.ส.หลายสมัย และเป็นอดีตรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังเป็นผู้สมัครของพรรคการเมืองใหญ่ชื่อดังของประเทศไทย และเป็นอดีต สส. และยังมีอดีต รองนายกเทศมนตรีอยู่ในทีม และอดีต สจ.หลายสมัยเป็นผู้สมัครสมาชิก  จึงทำให้กระแสนั้นได้รับความนิยมพุ่งขีดสูด และ มีท่าทีว่าจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง

ขณะที่ทีมอดีตนายกเทศมนตรี ในฐานะที่จะต้องป้องกันแชมป์ ก็ได้เดินรุกพื้นที่หาเสียงอย่างหนัก พร้อมกับทีมงานและเครือข่าย ตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายและจนถึงมืดค่ำ ซึ่งบางชุมชนก็เดินซ้ำกันหลายรอบ  และเดินอย่างละเอียดทุกตรอกซอกซอย ก็ได้นำผลงานที่ได้พัฒนาในพื้นที่ ซึ่งเป็นนโยบายชูหาเสียงอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถจับต้องได้ โดยเฉพาะการศึกษาที่ได้ขยายโอกาสเพิ่มจากระดับมัธยมปีที่ 3 ไปจนถึงมัธยมปีที่ 6 สามารถลดความเหลื่อมล้ำและลดภาระให้กับผู้ปกครอง

นอกจากนี้เด็กๆยังตั้งใจเรียนหนังสือ ปัญหาทางสังคมจึงลดน้อยลง เด็กแว้นเด็กที่เกี่ยวข้องกับอบายมุขต่างๆ ก็ไม่มีในชุมชน ทำให้ชุมชนอยู่กันอย่างมีความสงบสุขและปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนก็เช่นเดียวกันสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุการพัฒนาสวนสาธารณะถนนหนทางแสงสว่างทั่วเมือง สานงานต่อ ก่องานใหม่ ร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความสุภาพ ไม่หยาบคาย ไม่ให้ร้ายใคร และไม่ใช่คนที่ใช้การเมืองห้ำหั่นทำร้ายกันเพื่อหวังเพียงชัยชนะ ต่างๆ เหล่านี้ล้วนสร้างคะแนนนิยม ทำให้กระแสความนิยมตีกลับ “กลุ่มท้องถิ่นสามัคคี” ของอดีต “นายกชัยวัฒน์” จึงได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้น ด้วยผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการและเหนือความคาดหมายถึง 6,256 คะแนน คู่แข่งอันดับ 2 ได้ 5,577 คะแนน และคู่แข่งอันดับ 3 ได้ 782 คะแนน

เราไปติดตามดูกับนโยบายของอดีตนายกที่ใช้หาเสียงกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรกันครับ

นโยบายร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่องนโยบายด้านคุณภาพชีวิตและสาธารณสุขที่ดำเนินการแล้ว

1 จัดตั้งโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการรักษาที่ทั่วถึง ลดความแออัดจากหน่วยบริการหลักและยังเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีบริการเบิกจ่ายตรงในระดับท้องถิ่นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันและจะดำเนินการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2 โครงการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและออกเยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอด เป็นนโยบายที่ทางคณะผู้บริหารได้ดำเนินการร่วมกับทีมงานสาธารณสุขเทศบาลและ พี่น้อง อสม. เพื่อออกตรวจสุขภาพและให้การรักษาผู้ป่วยติดเตียงตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองและออกเยี่ยมแม่และเด็กตามชุมชน ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง

3 จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและโรงเรียนผู้สูงอายุ นครชากังราว เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เราได้ตระหนักถึงผู้สูงวัย จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น โดยหลักสูตรการศึกษาจะเกี่ยวกับการ ผึกสมาธิ การเรียนวิชาชีพ การได้อยู่ร่วมกันของผู้สูงวัย พร้อมทั้งยังมีการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงวัยในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและโรงเรียนนครชากังราว

นโยบายด้านการศึกษาที่ได้ดำเนินการแล้ว

1 เปิดการเรียนการสอนโรงเรียนชากังราววิทยาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งยังมีโรงเรียนต่างๆในสังกัดเทศบาลไว้รองรับ ลูกหลานชาวชุมชนที่มีกว่า 2000 คน ให้มีที่เรียนอย่างเพียงพอเพราะการเข้าถึงการศึกษาเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับ

2 เปิดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อรองรับลูกหลานชาวชุมชนที่สนใจในการศึกษาต่อสายอาชีพ

นโบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการแล้วและกำลังดำเนินการ

1 ปรับปรุงสวนโซนซีเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติที่สวยงาม เพิ่มปอดให้กับเมือง พร้อมทั้งเพิ่มที่พักผ่อนและสถานที่ออกกำลังกาย เช่น สนามเปตอง สนามตระกร้อลอดห่วง

2 เพิ่มลานสันทนาการ พื้นที่ทำกิจกรรมของประชาชนทุกเพศวัย

3 พัฒนาริมน้ำปิงเป็นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนอย่างครบวงจร

4 บำบัดน้ำเสียจากเมืองก่อนปล่อยกลับลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเราได้ตระหนักถึงแหล่งน้ำธรรมชาติ เพราะแหล่งน้ำคือต้นตอของชีวิต น้ำเสียจึงต้องบำบัดก่อนก่อน นโยบายนี้ปัจจุบันยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อที่ชุมชนเมืองจะได้อยู่กับธรรมชาติได้อย่างดี

นโยบายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดำเนินการแล้วและกำลังดำเนินการตามแผนที่วางไว้ครบถ้วน

1 ถนนคอนกรีตถึงทุกซอกซอย

2 ท่อและรางระบายน้ำทุกซอย

3 เพิ่มแสงสว่างและประหยัดพลังงาน ด้วยหลอดไฟ LED (เมืองแห่งแสงสว่าง)

นโยบายด้านเศรษฐกิจยกระดับรายได้

1 ปรับปรุงตลาดการค้าให้ทันสมัยพร้อมทั้งเพิ่มลานจอดรถและลานสันทนาการ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเพิ่มความสะดวกให้ผู้มาจับจ่ายใช้สอย

2 จัดทำโครงการถนนสายวัฒนธรรม ให้มีการขายสินค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร

นโยบายประสบผลสำเร็จสร้างความเจริญเพิ่มความสุขให้ชาวเทศบาลเมืองกำแพงเพชรตลอดมาอีกมากมาย.. พร้อมวางแนวทางสานต่อไว้อย่างเป็นระบบเพื่อความเจริญอย่างต่อเนื่อง…

รางวัลการันตีความสามารถทางการบริหารงานท้องถิ่นจากหลายองค์กร สานงานต่อ ก่องานใหม่ สามารถทำได้ต่อเนื่องทันที

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า