กลุ่มท้องถิ่นสามัคคี ชัยวัฒน์ เบอร์ 1 สมาชิกเบอร์ 1 ถึงเบอร์ 6

มาติดตามอีก 1 กลุ่มการเมืองท้องถิ่น เทศบาลเมืองกำแพงเพชรคือ  “กลุ่มท้องถิ่นสามัคคี” นำโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช ที่เพิ่งพ้นวาระ การดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  และพาทีมงานชุดบริหารชุดเดิม มาสมัครเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถานที่รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งก่อนหน้าผู้สื่อข่าวได้รายงาน กลุ่มหมอปรีชา อาสาพัฒนาเมือง ซึ่งได้เบอร์สมัครนายกเบอร์ 3 และ คุณปฐมภพ ปราการชัยนาคร ผู้สมัครนายกเบอร์ 2 ส่วนเบอร์ 1 ได้แก่ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช

นายกเบอร์1นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช

ซึ่งวันสมัครในวันแรกได้จับเบอร์แข่งกับคุณปฐมภพ ปราการชัยนาคร ซึ่งจับได้เบอร์ 2 นั่นเอง  โดยมี นางศศิธร ศิริพงษ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ดำเนินการรับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร โดยมี นายธนบูรณ์ สินมานะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ร่วมด้วย นายเทวัญ หุตะเสวี ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกำแพงเพชร,นายองอาจ สังคหัตถากร กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกำแพงเพชร,พ.ต.อ.เอนก จันทร์ศร กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มาร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย

เบอร์ประจำตัวผู้สมัคร ทั้ง 3 เขต เบอร์ 1 ถึงเบอร์ 6

ในส่วนของสมาชิกกลุ่มของอดีต นายกชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช อดีตนายกเทศมนตรี และอดีตสมาชิกสภาเทศบาลใน “กลุ่มท้องถิ่นสามัคคี” ก็ได้เบอร์ประจำตัวผู้สมัคร ทั้ง 3 เขต เบอร์ 1 ถึงเบอร์ 6

ซึ่งขณะนี้ยังคงรอการรับรองคุณสมบัติจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชรจะถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 บรรยากาศของการหาเสียงก็ยังคงเงียบเหงายังไม่คึกคัก ซึ่งคาดว่าแต่ละทีมยังคงจัดทำป้ายและกำลังวางกลยุทธ์ในการหาเสียงกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร

จากการเปิดเผยของหัวหน้าทีม “กลุ่มท้องถิ่นสามัคคี” นายกชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช แนวทางการรณรงค์หาเสียงกับพี่น้องชาวเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ในฐานะที่ทำงานมานาน ตลอดระยะเวลาในวาระ 4 ปีและอยู่ในห้วงของยุค คสช.รักษาอาการอีก 4 ปี หัวหน้าทีม “กลุ่มท้องถิ่นสามัคคี”  เปิดเผยว่า จะเดินทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ตลอดระยะเวลาที่ได้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ พี่น้องชาวชุมชนทั้ง 27 ชุมชน

ท่านไพโรจน์ แก้วแดง อดีต รอง ผวจ.กพ.

ซึ่งคนส่วนใหญ่ต้องได้รับการพัฒนาทั้งคุณภาพชีวิต ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการศึกษา นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่เข้าสู่สังคม ที่จะต้องดูแลกันอย่างทั่วถึงจริงจัง ตลอดมาได้นำเสนอนโยบายและทำครบถ้วนแล้ว และจะ ได้นำเสนอด้านนโยบายใหม่ๆเพื่อให้ทันต่อโลกยุคใหม่ ซึ่งเราต้องก้าวให้ทัน ในทีมได้รับเกียรติจากอดีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ท่านไพโรจน์ แก้วแดง ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารการปกครองร่วมกับท้องถิ่น

ที่ผ่านมานโยบายต่างๆได้ผ่านเป็นรูปธรรม เรามีบุตรหลานในชุมชนจำนวน 2 พันคนที่ต้องรับการศึกษา เราได้ เปิดการเรียนการสอนโรงเรียนชากังราววิทยา ถึงชั้นระดับมัธยมศึกษาปลายแล้ว รวมทั้งรองรับ เปิดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เราให้ความสำคัญของการศึกษาพัฒนาคน

ทางด้านผู้สูงอายุเราได้นำร่องเพื่อรองรับจึงได้สนับสนุนการ จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและโรงเรียนผู้สูงอายุ อย่างเป็นรูปธรรม

และอีกด้านหนึ่งก็ คือ การเข้าถึงการบริการทางแพทย์ที่รวดเร็ว และสามารถดูแลผู้คนในชุมชนได้ใกล้บ้าน จึงเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญ จึงได้ดำเนินการยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข เป็น โรงพยาบาลชุมชน ที่มีบริการเบิกจ่ายตรงในระดับท้องถิ่นเป็นแห่งแรกของประเทศ ซึ่งขณะนี้กลายเป็นโรงพยาบาลประจำชุมชนที่ดูแลคนชุมชนอย่างจริงจังและเต็มประสิทธิภาพในขณะนี้

และตลอดระยะเวลาหลายสิบปีก่อนได้รับการเลือกตั้ง ถนนหลายสายซึ่งเป็นสายหลักย่านกลางใจเมือง ย่านเศรษฐกิจ มีอายุนานหลายสิบ การผุกร่อนของผิวถนนบ่งบอกถึงความเสื่อมสภาพและหมดอายุ ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณ จึงต้องดำเนินการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และในที่สุดถนนทุกสายที่เป็นสายหลักของเมืองกำแพงเพชร ก็ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุงพัฒนาจนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสวยงาม ตามตรอกซอกซอยก็มีถนนแล้วก็รางระบายน้ำ และ โครงการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาเมืองอีกมากมาย

ทางด้านความปลอดภัยในยามค่ำคืน ขณะนี้ทุกตรอกซอกซอยรวมทั้งถนนสายหลักสว่างไสวเต็มไปด้วยแสงสว่าง ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ด้านการป้องกันอัคคีภัย ด้วยความห่วงใยและจากการที่ประชาชนมีความต้องการของพี่น้องในชุมชนได้ติดตั้งถังดับเพลิง ให้พี่น้องได้มีความปลอดภัย

การส่งเสริมการสนับสนุนการท่องเที่ยวและส่งเสริมศึกษาพระพุทธศาสนาส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรม เป็นประเพณีดีงาม เช่นน้ำสงกรานต์หรือว่างานประเพณีลอยกระทงและนอกจากนี้ศาลเจ้าหลักเมือง ยังได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นประจำทุกปีในระดับประเทศจัดการบริหารงานของคณะผู้บริหารชุดนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม ให้พี่น้องไปออกกำลังกายนโยบายการปรับปรุงสวนสิริกิตการดูแลก็เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และได้ปรับปรุงสวนสิริจิตโซนซีเป็น สวนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สวยงาม เป็นหน้าเป็นตาของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นอกจากนี้ ร่วมกับหน่วยงาน ควบคุมมลพิษทางวอากาศ PM 2.5

อีกหนึ่งหน้าตาของบ้านเมือง ที่เป็นหน้าต่างบานสำคัญ ก็คือแหล่งตลาดกลางและเป็นตลาดหลักของแต่ละเมืองแต่ละจังหวัด คณะผู้บริหารได้ดำเนินโครงการ จัดระเบียบและปรับปรุงตลาดไนท์บาร์ซา เพื่อพัฒนาให้เป็นตลาดที่ถูกสุขลักษณะ และโครงสร้างของตลาดมาตรฐาน รวมทั้งลานจอดรถเพื่อรองรับผู้บริโภคทั้งในและต่างจังหวัดได้แวะเวียนมาเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ รวมทั้งการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ให้แพร่หลาย ในการสร้างเศรษฐกิจซึ่งเป็นนโยบายหลักของคณะผู้บริหาร ที่จะนำสู่การนำเสนอให้พี่น้องชาวเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้รับทราบ  และจะได้นำเสนอนโยบายที่จะพัฒนาให้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการเทใจ ให้ “กลุ่มท้องถิ่นสามัคคี” ได้รับใช้พี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยความ จริงใจด้วยความ ตั้งใจ ด้วยดีตลอดมานั่นเอง / ทรงกลด  kppnews รายงาน

สมาชิก“กลุ่มท้องถิ่นสามัคคี”เขต 1 เบอร์ 1 ถึงเบอร์ 6
สมาชิก“กลุ่มท้องถิ่นสามัคคี”เขต 2 เบอร์ 1 ถึงเบอร์ 6
สมาชิก“กลุ่มท้องถิ่นสามัคคี”เขต 3 เบอร์ 1 ถึงเบอร์ 6

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า