(อดีตหลวงปู่​พุทธะอิสระ) เดินสายเปิดเวทีเสวนา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่กำแพงเพชร

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น.นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ (อดีตหลวงปู่​พุทธะอิสระ) จัดเวทีเสวนา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมเครือข่ายประชาชนกำแพงเพชรและกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยเสวนาหัวข้อ “มาลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย บอกเล่าความภาคภูมิใจต่อสถาบันอันเป็นศูนย์รวมใจด้วยจงรักและภักดี” ที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน ริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ท่ามกลางประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สวมเสื้อเหลือ จากทุกอำเภอของจังหวัดกำแพงเพชร ทยอยเดินทางมายังลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน ริมปิงกันนับพันคน

บนเวที นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ ประธานเครือข่ายประชาชนกำแพงเพชร และกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และแกนนำอีกหลายคน ได้ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นเวที ร่วมกันชี้แจงวัตถุประสงค์บอกเล่าความภาคภูมิใจต่อสถาบันอันเป็นศูนย์รวมใจ ด้วยจงรักและภักดี รวมทั้งการสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์กับกลุ่มคนที่หลงผิด จาบจ้วงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งเชิญชวนให้แสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

ปิดท้ายด้วย นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือ อดีตพระ พุทธะอิสระ อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้บรรยายถึงประเด็นสิ่งอันตรายคืบคลานก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โครงการรวมกันที่ลานบ้าน เพื่อชวนกินข้าว ฟังเรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัวฯ นี้

จะเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเชิญชวนกลุ่มต่างๆให้มาจับเข่าคุยกัน เปิดใจรับฟังกัน  ซึ่งดำเนินการมาแล้วหลายจังหวัด การเดินทางมาในครั้งนี้ เพื่อรวมพลังคนรักสถาบัน ให้ออกมาแสดงพลังปกป้องสถาบันในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 นี้ โดยคาดว่าทั้งคนเสื้อแดงและคนเสื้อเหลืองจะร่วมสวมเสื้อเหลืองไปชุมนุมให้เต็มท้องสนามหลวง

จนถึงเวลาเวลา 18.00น. ผู้ร่วมเสวนาต่างพร้อมร่วมกันร้องเพลงชาติ เคารพธงชาติ แกนนำกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันฯ กล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 และร่วมกันร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” อดีตหลวงปู่พุทธะอิสระ แกนนำกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันฯ แจกของที่ระลึก – และส่งหนังสือต่อ นางสาวสุพัตตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าฯราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อส่งตือถึงนายกรัฐมนตรี  และแจกของที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก