ชาวกำแพงเพชร บริจาคดวงตา 2,153 ราย อันดับที่ 4 ของประเทศไทย

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ประธานที่ปรึกษากาชาดกำแพงเพชร, นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรเพชร ประชุมคณะกรรมการฯสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และกิ่งกาชาดอำเภอต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชร ที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร

ที่ประชุมได้แจ้งให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

จากนั้นเป็นการรายงานผลการรับบริจาคโลหิตในเดือนที่ผ่านมา และแผนออกรับบริจาคโลหิตในเดือนพฤศจิกายน การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ในเดือนที่ผ่านมา การเตรียมพร้อมเพื่อที่จะร่วมดำเนินโครงการ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ณ วัดนิคมธรรมมาราม หมู่ที่ 7 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นี้ รวมทั้งการร่วมงานกาชาดออนไลน์ประจำปี 2563

นอกจากนี้ ยังได้แจ้งข้อมูลผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา ในระบบฐานข้อมูลดวงตา ปี 2563 จำนวน 2,000 ราย ขึ้นไป จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ในอันดับที่ 4 จำนวน 2,153 ราย รองจากจังหวัด สุพรรณบุรี-เชียงใหม่-และจังหวัดบุรีรัมย์