ติดตั้งป้ายสถานที่ติดประกาศเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา08.00-19.00 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดฯ ออกปฎิบัติงานดังนี้

-ออกติดตั้งป้ายสถานที่ติดประกาศเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.ที่จะมีการเลือกตั้งกันในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่จะถึงนี้ 

-ออกตรวจบริเวณตลาดไนท์พลาซ่าพบผู้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าเบื้องต้นดำเนินการตักเตือน

-ออกตรวจบริเวณริมปิงพบรถเปิดท้ายจำหน่ายสินค้าเบื้องต้นดำเนินการตักเตือน

-ออกตรวจบริเวณหลังรพ.กพ

-ออกตรวจบริเวณหน้ารพ.กพ

-ออกตรวจภายในเขตเทศบาล