สแกน QR-CODE กลุ่มไลน์รับแจ้งเรื่องประปา

สแกน QR-CODE กลุ่มไลน์รับแจ้งเรื่องประปา

กปภ.สาขากำแพงเพชร ขอเชิญผู้ใช้น้ำสแกน QR-CODE กลุ่มไลน์รับแจ้งเรื่องประปา กลุ่ม 2 เพื่อติดตามรับข่าวสารการหยุดจ่ายน้ำและข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งท่อแตกรั่วและแจ้งปัญหาการใช้บริการ ตลอดจนสามารถแจ้งท่อแตก/รั่ว พร้อมเลือกพิกัดที่เกิดเหตุท่อแตกรั่วได้ทันที