ร่วมยินดี รอง ผอ.เขต 2 แวะ ดูงานเฉาก๊วยชากังราว ชื่อดังกำแพงเพชร

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทั้งหมดเดินทางมาจากจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมกันเดินทางมาส่ง  ดร.วสันต์ แสงเหลา ตามคำสั่งแต่งตั้งบรรจุเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 2 โดยการนำของท่าน ผอ.เขต ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 2

โดยการดูแลของ นายสันติ ทวดเสนา และได้ใช้บริการรถรางเพื่อการท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พาเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดกำแพงเพชร และได้มาศึกษาดูงานที่ บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด ซึ่งเป็น โรงงานผลิตเฉาก๊วยชากังราว ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกำแพงเพชรและเป็นสินค้าโอทอป หนึ่งเดียวที่ขายดีที่สุดในประเทศของจังหวัดกำแพงเพชร