ธนาคารกรุงไทยส่งเสริมประเพณีลอยกระทงการท่องเที่ยว มอบงบสนับสนุนจัดงานลอยกระทง 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงานฯให้การต้อนรับและรับมอบงบประมาณส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทงทานประทีปประจำปี 2563  จาก คุณเกวลิน ตรีภูริทัต ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร ซึ่งเป็นตัวแทนธนาคารกรุงไทยพร้อมกล่าวร่วมสนับสนุนส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ส่งเสริม เศรษฐกิจของจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป