บ.เฉาก๊วยชากังราวทอดกฐินสามัคคีวัดอินทาราม (วัดท่าไม้) 

วันที่ 31 ตุลาคม 63 ด.ร.เสริมวุฒิ – อมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราวตราเพชร สินค้าโอทอปชื่อดัง จ.กำแพงเพชร พร้อมครอบครัวทอดกฐินสามัคคี วัดอินทาราม (วัดท่าไม้) อำเภอพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

พระครูถาวรวชิรสาร ( หลวงพ่อทูล ฐานทตฺโต ) เจ้าอาวาสวัดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีคณะแสวงบุญบุญ อาจารย์เสนอ เพชรพลาย อดีตผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร ผู้ประนีประนอมประจําศาลจังหวัดกำแพงเพชร ,ดร.อรอนงค์ กลางนภา หัวหน้าตึกพิเศษโรงพยาบาลกำแพงเพชร ,คุณอรสา วัฒนศิริ และคณะร่วมทอดได้ยอดกฐินเป็นเงิน 151,534 บาท