เลี้ยงส่งยินดี..โยกย้ายนักวิชาการการเงินและบัญชีฯ สนง.อัยการ

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น. ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิวกำแพงเพชร โดย ท่านวิวัฒน์ ศิริชัยสุทธิกร อัยการจังหวัดกำแพงเพชร,ท่านเจษฎา รักวนิชย์ อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร,ท่านเพิ่มศักดิ์ กมลสุขสถิต อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร,พร้อมด้วยคณะอัยการจังหวัดกำแพงเพชร และท่านธำรง อัศวสุธีรกุล ประธานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ และคณะที่ปรึกษาอัยการจังหวัดกำแพงเพชร,ร่วมงานเลี้ยงส่ง

เนื่องด้วย น.ส.ยุพิน ปานเพ็ง ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีฯ ของสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับคำสั่งย้ายไปปฎิบัติหน้าที่ ที่สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจะเดินทางไปในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องอาหาร ชั้น 1 โรงแรมชากังราวริเวอร์วิวกำแพงเพชร ที่ผ่านมา // สมศักดิ์ขำสกุล เรียบรียง