เรียนรู้กระทงสาย ภูมิปัญญาไทย

วันลอยกระทง 2563 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมกิจกรรมการสาธิตการทำกระทงสาย #กระทงกะลา โดย #ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในงาน #ประเพณีลอยกระทงธารประทีป เทศบาลเมืองกำแพงเพชร สนับสนุนโดย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองการศึกษาร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร