ชมรมรักในหลวง อ.โกสัมพีนคร แสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น.หน้าที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร นายพยัพ ปานเผื่อน ประธาน ชมรมรักในหลวงอำเภอโกสัมพีนคร พร้อมมวลชน พี่น้องประชาชน นักเรียน ในเขต อ.โกสัมพีนคร ประมาณ 1,000 คน เดินทางมาร่วมชุมนุม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ร่วมกันร้องเพลงเคารพธงชาติ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี นายพยัพฯอ่านแถลงการณ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

จากนั้นได้ยื่นแถลงการณ์ดังกล่าวต่อ นายชูชาติ ภู่แก้ว นายอำเภอโกสัมพีนคร เป็นผู้รับมอบแถลงการณ์  – จากนั้นมวลชนได้ร่วมกันเปล่งเสียง ” ทรงพระเจริญ” จำนวน 3 ครั้ง แยกย้ายกันกลับ

พ.ต.อ.ศิระ ศรีศรากร ผกก.สภ.โกสัมพีนคร , พ.ต.ท.ณัฐศักดิ์ จริยคุณ รอง ผกก.ป.ฯ , พ.ต.ท.เชาวลิต รัมวุฒิ รอง ผกก.สส.ฯ ,พ.ต.ท.ธนะชัย เหลืองเพชรัตน์ สว.สส.ฯ , พ.ต.ท.สนั่น ไชยวงศ์ สวป.ฯ พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โกสัมพีนคร รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร การชุมนุมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ของชมรมรักในหลวงอำเภอโกสัมพีนคร ระหว่างการชุมนุมเหตุการณ์ทั่วไปปกติ