ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ปล่อยตัวพักโทษ

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 นายปริญญา ปั้นงาม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงาน ชี้แจงทำความเข้าใจและ ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

โดยติดตั้งอุปกรณ์ฯให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษกรณีพิเศษ จำนวน 54 คน เป็นหญิง 17 คน ชาย 37 คน อยู่ในการดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร 42 คน และสำนักงานคุมประพฤติอื่น 12 คน

โดยมีเงื่อนไขให้ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ร่วมด้วย ในการนี้มีอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมปฏิบัติงานในการติดตั้งอุปกรณ์ และชี้แจงทำความเข้าใจเบื้องต้นแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติด้วย