เสวียนไม้ไผ่ ไม้เก็บขยะใบไม้ ย่อยสลายตามธรรมชาติ

“นายกหน่อง”พรเทพ พุ่มพวง นายก อบต.สลกบาตร ให้กำลังใจพร้อมตรวจเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านหมู่ที่ 2 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ทำเสวียนไม้ไผ่ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน ซึ่งเคยมีการใช้กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ การทำเสวียน เป็นการนำเอาไม้ไผ่มาสานรอบโคนต้นไม้ เพื่อใช้เก็บขยะใบไม้ให้ใบไม้เศษไม้ย่อยสลายตามธรรมชาติ ลดฝุ่นละอองจากการเผาเศษใบไม้

ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 (กิจกรรมที่ 2)และดูต้นชะอมที่ปลูกไว้เป็นรั้วกินได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงปลูกป่าสามอย่างประโยนช์สี่อย่าง