สจ.โอ ปลื้ม ผลักดันแหล่งน้ำ การเกษตร ลานดอกไม้ หนองปลิง

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ในวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจาก กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้ว และในโอกาสเดียวกันนี้ นายไพรัช  มิติศุภวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีโอกาสลงพื้นที่ตาม  ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแหล่งเก็บน้ำตามพระราชดำริ และมอบเอกสาร สปก.4-01 แก่เกษตรกรไว้ใช้ทำกินเพื่อสร้างความมั่นคงแก่ครอบครัว

ซึ่ง สจ.โอได้กล่าวผ่านเฟรสบุคของตนเอง ถึงการสนับสนุนโครงการสร้างฝายหนองบัวดำ หลังจากติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มานานหลายสิบปี ซึ่งคนลานดอกไม้-หนองปลิง และอีกหลายตำบลนั้นจะได้รับประโยชน์ จึงถือว่าเป็นโครงการส่งท้ายของการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรในสมัยนี้ ที่ทำหน้าที่นักการเมืองท้องถิ่นให้กับพี่น้องประชาชน ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน