รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมแหล่งเก็บน้ำ มอบเอกสาร สปก.4-01 ให้ประชาชนทำกิน

รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแหล่งเก็บน้ำตามพระราชดำริ และมอบเอกสาร สปก.4-01 แก่เกษตรกรไว้ใช้ทำกินเพื่อสร้างความมั่นคงแก่ครอบครัว

(26 ต.ค.63) ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีคณะติดตาม และ สส.พลังประชารัฐ ในพื้นที่ ได้รับการต้อนรับจาก นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  โดยออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านแหล่งกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับพี่น้องพสกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำด้านการเกษตรให้กับพี่น้องประชาชนพสกนิกรทั่วประเทศ และที่อ่างเก็บน้ำคลองไพรถือเป็นอีกหนึ่งในโครงการพระราชดำริ ที่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง การป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก ทำให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

จากการตรวจงาน พบว่า โครงการพระราชดำริแหล่งกักเก็บน้ำคลองไพร มีความจุขนาด 14 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ำที่กักเก็บไว้ จำนวน 9.3 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร เป็นพื้นที่ กว่า 9,600 ไร่ ประโยชน์ที่ได้รับเป็นไปตามพระราชดำริทุกประการ ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบล นาบ่อคำ เพื่อทำพิธีมอบแหล่งเก็บน้ำการเกษตรตามโครงการ 1 ชุมชน 1 แหล่งน้ำ มอบเงินเยียวยาให้แก่เกษตรสวนลำไยที่ได้รับผลกระทบความเสียหาย // เครือข่ายสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร