น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563  เวลา.07.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ถวายพวงมาลา และกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ วันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

นายเชาวลิตร แสงอุทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร (ท)อัยการจังหวัดกำแพเพชร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ผู้บริหารสถาบันการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร , เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมืองหนองปลิง ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และสื่อมวลชน

พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร,

ทั้งนี้จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีวันปิยมหาราชขึ้น เพื่อเป็นการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ประกาศเลิกทาส ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทย มาจวบจนทุกวันนี้

นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดกำแพงเพชร

ในรัชสมัยของพระองค์ สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่สร้างความพัฒนาให้กับชาติเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ฯลฯ ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า “พระปิยมหาราช” หรือพระพุทธเจ้าหลวง

นายชรินทร์ ไชยยะ ปลัด อบจ.กำแพงเพชร
คณะข้าราชการสมาชิกสภเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เทศบาลเมืองหนองปลิง
นายวิเศษ อุดมศิลป์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช”