ผู้กำกับ “ขวัญ” รับโล่“มือปราบปรามยาเสพติด วันตำรวจ” ประจำปี 2563

ผู้กำกับ”ขวัญ”มือปราบปรามยาเสพติด
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “วันตำรวจ” ประจำปี 2563

พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาส “วันตำรวจ” ประจำปี 2563 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. สำหรับในปี 2563 มีข้าราชการตำรวจ ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 529 ราย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 1. พลเมืองดีที่ช่วยเหลือราชการตำรวจ จำนวน 51 ราย (โล่ประกาศเกียรติคุณ)
 2. ผู้บริจาคเงินหรือสิ่งของ จำนวน 10 ราย (โล่ประกาศเกียรติคุณ)
 3. สถานีตำรวจที่ชนะเลิศการประกวดการฝึก จำนวน 23 ราย (ใบประกาศเกียรติคุณ)
 4. ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่พนักงานสอบสวนดีเด่น จำนวน 32 นาย (ใบประกาศเกียรติคุณ)
 5. ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่จราจรดีเด่น จำนวน 102 นาย (ใบประกาศเกียรติคุณ)
 6. ข้าราชการตำรวจที่มีผลงานในด้านการป้องกันยาเสพติดดีเด่น จำนวน 115 ราย (ใบประกาศเกียรติคุณ)
 7. ข้าราชการตำรวจที่มีผลงานในด้านปราบปรามยาเสพติดดีเด่น จำนวน 124 ราย(ใบประกาศเกียรติคุณ)
 8. ข้าราชการตำรวจผู้มีจริยธรรมดีเด่นจำนวน 2 ราย (ใบประกาศเกียรติคุณ)
 9. ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในสายงานป้องกันปราบปรามดีเด่น จำนวน 50 ราย (ใบประกาศเกียรติคุณ)
 10. ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ดีเด่นจำนวน 20 ราย (โล่ประกาศเกียรติคุณ)
  โดยในวันนี้ (16 ต.ค.63) มีผู้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมทั้งสิ้น 102 ราย

พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ สมชัยมงคล ผู้กำกับสืบสวนภูธรจังหวัดกำแพงเพชร รับประกาศเกียรติคุณเป็นพนักงานตำรวจที่มีผลงานในด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่นประจำปี 2563 จาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ วันที่ 16 ตุลาคม 2563